Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Emircan
dc.contributor.authorCanbolat, Cihan
dc.contributor.authorÇilingir Ük, Zuhal
dc.date.accessioned2021-01-17T19:15:21Z
dc.date.available2021-01-17T19:15:21Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2582
dc.description.abstractBir yöreye özgü olan ürünlerin ayırt edici özelliklerinin korunup, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan coğrafi işaretli ürünler ekonomik kalkınma ve kültürel mirasın tanıtılması konularında bölge açısından önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. 2020 yılı Temmuz ayı itibari ile yenilebilir ve içilebilir gıda türünde coğrafi işaret tesciline sahip ürün sayısı 367 olmakla beraber başvuru sürecinde olan birçok yöresel ürün bulunmaktadır. Ankara ili ise 8 adet coğrafi işaretli ürüne sahiptir. Yöresel lezzetlerin coğrafi işaret tesciline sahip olması, bölge kültürlerinin devamlılığını sağlarken, özellikle kırsal turizmin gelişmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. Ankara ilinin ilçesi olan Beypazarı’nın sahip olduğu coğrafi işaretli bir ürün olan Beypazarı Kurusu, köklü bir yöresel geçmişe sahiptir. Bu çalışmanın amacı, gastronomik bir ürün olarak ele alınan coğrafi işaret tescil belgesine sahip Beypazarı Kurusu üreticilerinin perspektifinden meslek ve sektör bağlamında sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve yerel ekonomisine katkısını ortaya koymaktır.en_US
dc.description.abstractProducts with geographical indications, which aim to preserve the distinctive features of products that are specific to a region and transfer them to future generations, play an important role in terms of economic development and promotion of cultural heritage. The number of products with geographical indications in Turkey is increasing day by day. As of July 2020, the number of products with geographical indication registration in food section is 367, but there are many local products in the application process. Ankara province has eight products in this manner. While the regional tastes have geographical indication registration, they can be used as an important tool for the development of rural tourism, while ensuring the permanence of the regional cultures. Beypazarı Kuru, which has a geographical indication is the product of Beypazarı (the district of Ankara province), has a long-established local background. The aim of this study is to evaluate its sustainability in the context of profession and sector and to show its contribution to the local economy from the perspective of the producers of Beypazarı Kuru - a gastronomic product.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.17336/igusbd.565312en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGastronomi Turizmien_US
dc.subjectBeypazarı Kurusuen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectCoğrafi İşareten_US
dc.subjectAnkaraen_US
dc.subjectGastronomy Tourismen_US
dc.subjectBeypazarı Kuruen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectGeographical Indicationen_US
dc.titleÜreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn Evaluation on Beypazarı Kuru –A Local Food with Geographical Indication-from Producer’s Perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4099-9782en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1705-7025en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3271-7765en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess