Show simple item record

dc.contributor.authorŞenol, Leyla
dc.contributor.authorÜzüm, Burcu
dc.date.accessioned2021-01-17T18:24:35Z
dc.date.available2021-01-17T18:24:35Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2577
dc.description.abstractİşe devamsızlık örgütler için iş kaybı oluşturacağından maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Bu bağlamda çalışanların işe devamlarının sağlanabilmesi için psikolojik sahiplenmenin oluşturulması yönünde politikalar geliştirilmesi önemlidir. Bu araştırma ile havacılık sektöründe çalışanların psikolojik sahiplenme algılarının işe devamsızlığı etkileyip etkilemediğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu ilişkinin belirlenmesi amacıyla nicel bir araştırma yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışma Sabiha Gökçen ve Cengiz Topel hava alanlarında faaliyet gösteren işletme çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizine göre psikolojik sahiplenme ile işe devamsızlık arasında doğrudan bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ancak devamsızlığın alt boyutları ile psikolojik sahiplenme arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç çalışanların işe devamsızlık oranını düşürmesi yönünde örgüt yönetimini memnun edecek bir sonuçtur.en_US
dc.description.abstractDue to the fact that absenteeism causes job loss, it may lead to an increase in the cost. In that sense, it is important to establish a policy for forming psychological appropriation in order to make employees come to work. In this study, it is aimed to measure if the employees’ sense of psychological appropriation in aviation industry affects their absenteeism. It is intended to make a quantitative research so as to identify this relationship. This study has been applied to the employees working at the managements in Sabiha Gökçen and Cengiz Topel airports. According to the anaylsis of the research data, it has been understood that there is not a direct relationship between psychological appropriation and absenteeism. Nevertheless, it has been concluded that there is a meaningful relationship between sub-dimnesions of absenteeism and psychological appropriation. This result is a result that will satisfy the organization management in reducing the rate of absenteeism of employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.17336/igusbd.566559en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPsikolojik Sahiplenmeen_US
dc.subjectDevamsızlıken_US
dc.subjectHavacılıken_US
dc.subjectHavacılık Sektörüen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychological Appropriaitonen_US
dc.subjectAbsenteeismen_US
dc.subjectAviation Industrysen_US
dc.subjectAviationen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleHavacılık Sektöründe Psikolojik Sahiplenme ve Devamsızlık İlişkisien_US
dc.title.alternativePsychological Ownership and Absenteeism Relationship in the Aviation Sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-5780-9690en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-8675-8952en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess