Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Burcu
dc.date.accessioned2020-11-21T19:04:07Z
dc.date.available2020-11-21T19:04:07Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2491
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH FUAT TUNCER Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relationsen_US
dc.description.abstractMısır'da 1952 yılında Cemal Abdül Nasır ile başlayan ve Hüsnü Mübarek ile devam eden otoriter rejim yönetimi, 11 Şubat 2011'de Mübarek'in devrilmesiyle kesintiye uğramıştır. 25 Ocak 2011 devrim hareketi sürecinde kararsızmış gibi görünen Mısır Ordusu, siyasetteki ve ekonomideki avantajlı statüsünü devam ettirebilmek için Mübarek'in devrilmesine göz yummuştur. 2012 yılında ülkenin en güçlü muhalefeti olan Müslüman Kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, iktidara gelmiştir. Ancak Mursi'nin Mısır Ordusunun vesayet gücünü azaltmaya yönelik girişimlerde bulunması neticesinde 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe gerçekleştirilmiş ve Mursi iktidarı son bulmuştur. Askeri darbeden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini Sisi'nin kazanması üzerine Mısır, yeniden asker kökenli bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında, Mısır'da yaşanan siyasal gelişmeler ortaya konularak otoriter rejimin nasıl inşa edildiği, Mübarek iktidarının neden devrildiği ve otoriter rejimin sürekliliğini tetikleyen ordunun Mısır siyasal hayatındaki rolü, realizm teorisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Muhammed Mursi'ye karşı hangi gerekçeler öne sürülerek darbe yapıldığı ve Sisi rejimiyle birlikte otoriter rejimin nasıl süreklilik kazandığı analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAuthoritarian regime management which started in 1952 Egypt with Gamal Abdel Nasır and continued with Hosni Mubarak, was interrupted by the overthrow of Mubarak on 11th February 2011. The Egyptian army, which seemed to be unstable during the revolutionary movement on 25th January 2011 the army allowed the overthrow of Mubarak in order to maintain the advantageous status in politics and the economy. Mohamed Morsi, the candidate of the Muslim Brotherhood and also country's strongest opposition, came to power in 2012. However, as a result of Morsi's attempts to reduce the tutelage power of the Egyptian army, a military coup was carried out on 3rd July 2013, and the Morsi government ended. Abdel Fattah el-Sisi won the presidential election, which was held a year after the military coup, Egypt was again ruled by a president of military origin. In the light of all this information, how the authoritarian regime was built by revealing the political developments in Egypt, the role of the army in Egyptian political life, which affected why the power of the blessed was overthrown and the continuity of the authoritarian regime, have been evaluated within the framework of realism theory. However, what reasons were put forward against Mohamed Morsi by military coup, and how the authoritarian regime continued with the Sisi regime have been analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMısır’da Otoriter Rejimen_US
dc.subjectAskeri Darbeen_US
dc.subjectMısır Devrimien_US
dc.subjectMısır Ordusuen_US
dc.subjectMüslüman Kardeşler Örgütüen_US
dc.subjectRealizm Teorisien_US
dc.subjectMısıren_US
dc.subjectAuthoritarian Regime in Egypten_US
dc.subjectMilitary Coupen_US
dc.subjectEgyptian Revolutionen_US
dc.subjectEgyptian Armyen_US
dc.subjectMuslim Brotherhooden_US
dc.subjectRealism Theoryen_US
dc.titleMübarek'ten Sisi'ye Mısır'da otoriter rejimin sürekliliği ve orduen_US
dc.title.alternativeContinuity of the authoritarian regime in Egypt from Mubarek to Sisi and the armyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess