Show simple item record

dc.contributor.authorArıcan, Zehra
dc.date.accessioned2018-12-06T11:09:33Z
dc.date.available2018-12-06T11:09:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/235
dc.descriptionDanışman: Özden Topraken_US
dc.description.abstractKüreselleşmenin hızlandığı ve dünyanın gittikçe küçüldüğü günümüzde işletmelerde de artış olmakla birlikte rekabet de artmıştır. Rekabetin artması işletme sahiplerinin, çalışanlarına bakış açılarını da değiştirmiştir. Gelişen insan kaynakları yönetimi her geçen gün çalışanların işlerine adapte olabilmeleri ve verimli çalışabilmeleri için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. İşletmeler değişim rüzgârlarında ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğünü yakalayabilmek için yeni yöntemler uygulamak zorundadır. Çağdaş işletmeler ellerindeki kaynakları, her türlü ortamda, en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, hedeflerine ulaşmayı amaç edinmişlerdir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, özellikle bu kaynakların kullanımında görev alan insan gücü kaynağını ve yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Ürettiği mal veya hizmetin cinsi ve kapasitesi ne olursa olsun, her büyüklükteki işletmenin temel üretim girdisi insan gücüdür. Bu anlamda bugünün işletmeleri insan gücünü elinde tutabilmeleri adına geliştirdikleri bazı teknikler vardır. Bunların yanında bir de örgütün uyması gereken etik kurallar mevcuttur. Katılımcı yönetim modellerinin uygulandığı işletmelerde çalışanların etik anlayışı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Anahtar Sözcükler: İşletme, Yönetim, Etik, Örgütsel Etik, Yönetsel Etik.en_US
dc.description.abstractBusinesses have grown and competition has increased during the rapidly escalating pace of globalization and the continuous decline in the size of the world. İncreasing competition has compelled CEO's to alter their perspectives concerning employees. The progressing deportment of 'Human Resources Management' are using various methods to ensure employee adaptability and efficiency in the work place. Businesses must use new methods in order to thrive within competitive and ever – changing circumstances. Contemporary establishments aim to use their resources effectively and efficiently to achieve targets. The effective and efficient use of resources displays the source of human power and administration. Regardless of the type of product or the capacity of service, the essential production input is human power for all businesses. Therefore contemporary businesses, in a sense, have devised a variety of techniques to retain human power however, the organisation should comply with codes of ethics. The subject of study is the ethical understanding of employees that work at businesses which apply and model participating business directors. Key Words: Business, Business directors, Organizational ethics, Administrative ethics.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleKatılımcı Yönetim Modellerinin Uygulandığı İşletmelerde Çalışanların Etik Anlayışı ve İBB Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeEthical Understanding of Employees of Companies that Apply Participatory Management Models and Application for Employees of İBBen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record