Show simple item record

dc.contributor.authorAltun, Şenol
dc.date.accessioned2020-06-27T20:30:38Z
dc.date.available2020-06-27T20:30:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-10-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2275
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ DERYA BİRİNCİOĞLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Yeni Medya İletişim ve Habercilik Bilim Dalı Konu: Radyo-Televizyon = Radio and Television Dizin: Medya = Media ; Popüler kültür = Popular culture ; Sosyal medya = Social mediaen_US
dc.description.abstractTeknolojinin ve internetin gelişmesi ile birlikte sosyal ağlar ortaya çıkmış ve sosyal ağlar ile birlikte kullanıcılar geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmuşlardır. Sosyal medya ile birlikte kolaylaşan iletişim, kullanıcıların yetenekleri doğrultusunda üretim yapmalarıyla birlikte şöhret olmalarının yolunu açmıştır. Sıradan insanlar bile oluşturdukları basit 'tip' profilleriyle birlikte binlerce insana ulaşmaya başlamışlardır. Bu ağlar sayesinde insanlar hem kolayca tanınma hem maddi kazanç elde etme imkânına kavuşmuşlardır. Bu durumda kullanıcılarda maddi ve manevi tatmin olanağı sağlamıştır. Tezin kapsamında öncelikle şöhretleşmeyi sağlayan medyanın gelişiminden bahsedilmiş, kullanıcıları şöhret olmaya iten kültür ile birlikte, tezin içeriğine uygun açık uçlu sorularla mülakat gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, sosyal medyada kullanıcıların soyut mekânda, kendi tercihlerine göre oluşturmuş oldukları profil tipleri sayesinde, kullanıcı – profil tiplerinin birbirleriyle girmiş oldukları sınırsız etkileşimin yoğunluğuna bağlı olarak şöhret olma durumu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractWith the development of technology and the internet, social networks have emerged and with social networks, users have found the opportunity to reach wide masses. Communication which has been facilitated with social media opened the way of fame for users as they produce in line with their capabilities. Even ordinary people have begun to reach thousands of people with their simple 'type' profiles. Thanks to these networks, people have got the opportunity to gain both recognition and financial profit easily. That situation has enabled the opportunity of material and moral satisfaction in users. Within the scope of the thesis, first of all, the development of the media that provides fame is mentioned, and then the interview with open-ended questions appropriate to the content of the thesis has been executed with the culture that pushes the users to become famous. In conclusion, thanks to the profile types created by users in social media in the abstract form according to their own preferences, the situation of becoming famous has revealed depending on the intensity of the limitless interaction that the user-profile types entered with each other.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectPopüler Kültüren_US
dc.subjectSanal Şöhreten_US
dc.subjectFenomenen_US
dc.subjectYoutubeen_US
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectPopular Cultureen_US
dc.subjectVirtual Reputationen_US
dc.subjectPhenomenonen_US
dc.titleSosyal medya ve şöhret kültürü: Youtube örneğien_US
dc.title.alternativeSocial media and fame culture: Example of Youtubeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess