Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Yasemin
dc.date.accessioned2020-06-26T21:39:00Z
dc.date.available2020-06-26T21:39:00Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2271
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. GÖKÇE KAYA Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Finans Anabilim Dalı / Ekonomi ve Finans Bilim Dalı Konu: Ekonomi = Economicsen_US
dc.description.abstractYapmış olduğum bu tez çalışmasında günümüzde İslami değerlere önem veren bireylerin birikimlerini değerlendirmek için tercih seçeneği olan Katılım Bankalarının Türkiye'deki uygulamalarından bahsedilmiştir. Katılım Bankalarının tarihi, ürünleri anlatılmaya çalışılmıştır. Katılım Bankalarının Türkiye' de bankacılık sektöründeki yeri belirli finansal tablolarla açıklanmaya çalışılarak Türkiye'de faaliyet gösteren diğer mevduat bankalarıyla karşılaştırılmıştır. İlgili karşılaştırma sonucu Katılım Bankalarının Türk Bankacılık sistemindeki yeri bulunmaya çalışılmıştır. Katılım Bankalarının mevduat bankalarıyla rekabet edebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, I discussed the practices of participation banks in Turkey, which is a choice for evaluating the individuals who care about Islamic values today. Historical products of participation banks have been tried to be explained. The position of participation banks in the banking sector in Turkey has been compared with other deposit banks in Turkey by trying to explain them with certain financial statements. As a result of the related comparison, the position of participation banks in the Turkish banking system has been determined. Proposals have been made to enable participation banks to compete with deposit banks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKatılım Bankalarıen_US
dc.subjectTürk Bankacılık Sistemien_US
dc.subjectParticipant Banksen_US
dc.subjectInterest Rate Sensitivityen_US
dc.subjectReasons for Prefenceen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectbankingen_US
dc.titleTürk bankacılık sisteminde katılım bankalarının mevduat bankalarıyla mukayeseli analizien_US
dc.title.alternativeComparative analysis of participation banks with deposit banks in Turkish banking systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess