Show simple item record

dc.contributor.authorGürçay, Gültekin
dc.date.accessioned2020-06-07T23:11:23Z
dc.date.available2020-06-07T23:11:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2191
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. BURHANETTİN AYKUT ARIKAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractÖrgütler, geliştikçe farklı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Örgütsel Körlük ve Silo Sendromu özellikle hızlı büyüyen ve bölümlenen örgütlerin karşılaştığı hastalıklardandır. Ortaya çıkan risk ve fırsatları görme konusunda her kademeden örgüt üyesinin yaşadığı algı ve değerlendirme sorunu örgütsel körlük olarak ifade edilmektedir. Örgüt içerisindeki bölümlerin birbirleri ile kopuk, sadece kendine odaklı, etkileşimsiz olma durumu ise silo sendromu olarak adlandırılmaktadır. Örgüt iklimi ise üyelerin örgüte ilişkin algılarıdır ve bireylerin davranışları üzerinde etkindir. Yöneticiler bu algıyı değerlendirerek örgüt içerisindeki sorun ve zaafiyetler hakkında fikir ve strateji geliştirmektedirler. Bu araştırma örgütsel körlük, silo sendromu ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu ilişkinin tespiti, büyüyen örgütlerdeki karşılaşılan sorunlara ve çözüm yollarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırma için ülkenin hızla büyüyen, lokomotif sektörü kabul edilen inşaat sektörü seçilmiştir. Sektördeki departmanlaşmış işletmelerin çalışanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractOrganizations face several issues as they grow larger. Organizational Blindness and Silo Syndrome are among the common structural breakdowns within organizations, especially those which grow and be departmentalized rapidly. Organizational blindness is defined as the failure of perceiving and assessing the risks and opportunities involved by the members of organization at every level of the organization. Silo syndrome, on the other hand, is associated with the failure of communication between the departments of an organization, i.e. the issue of departments being self-centered and reserved. Organizational climate is the overall perception of the members of an organization about that organization and it is known to affect individuals' behaviors. Organizational managers tend to develop their strategies and their ideas about the issues and weaknesses of an organization, assessing such perception. This study aimed to explore the relationship between organizational blindness, silo syndrome and organizational climate. It is believed that having such a relationship understood in detail will shed light on the issues available in many growing organizations and the solutions of these issues. Construction sector, the rapidly growing and leading sector in Turkey, was selected as the focus of this study. Employees of the departmentalized businesses operating in this sector were surveyed. Data obtained from the survey were then analyzed using statistical methods and results were reported.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖrgütsel Körlüken_US
dc.subjectSilo Sendromuen_US
dc.subjectÖrgüt İklimien_US
dc.subjectOrganizational Myopiaen_US
dc.subjectSilo Syndromeen_US
dc.subjectOrganizational Climateen_US
dc.titleÖrgütsel körlük, silo sendromu ve örgüt iklimi ilişkisi: İnşaat sektöründe bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relationship among organizational myopia, silo syndrome andorganizational climate: A research in construction industryen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess