Show simple item record

dc.contributor.authorSüzen, Ekrem
dc.date.accessioned2018-12-06T08:11:39Z
dc.date.available2018-12-06T08:11:39Z
dc.date.issued2016-03-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/212
dc.descriptionDanışman: Mustafa Yuttaduren_US
dc.description.abstractİnternet bankacılığı, hesap açma işlemi veya farklı hesaplara para transfer etme işlemi vb. bankacılık faaliyetlerinin uzak bir ortamdan yapıldığı dağıtım kanalını ifade etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler özellikle internetin yaygın olarak kullanılması, bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemektedir. İnternet bankacılığının istenen şekilde gelişmesinde, müşterinin bunu benimsemesi anahtardır. Bu çalışmanın amacı, alternatif dağıtım kanallarından internet bankacılığına yönelik müşteri tercihlerinin incelenmesidir. Bu çalışma, genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Dünya'da ve Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi, ikinci bölümde Türkiye'de elektronik bankacılık ve üçüncü bölümde internet bankacılığı konuları ele alınmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise internet bankacılığı kullanımına yönelik yapılan uygulamaya ait verilerin analiz sonuçları sunulmuştur. Katılımcıların, internet bankacılığı hizmetini değerlendirdikleri çeşitli boyutlarda, cinsiyetlerine, yaşa, eğitim durumu, medeni durumu ve ailenin toplam gelirine göre anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri test edilmiş ve katılımcıların internet bankacılığını değerlendirme ortalamalarının sadece yaşam tarzı boyutunda cinsiyete bağlı olarak anlamlı değişme gösterdiği, diğer boyutlarda değerlendirmelerin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Buna göre, kadın katılımcıların internet bankacılığını yaşam tarzı olarak görme ortalamaları, erkek katılımcıların ortalamalarından daha yüksek olup kadınların ortalamaları 16,346 iken erkeklerin 15.858 dir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Elektronik Bankacılık, Ġnternet Bankacılığı,Mobil Bankacılık, Kiosken_US
dc.description.abstractInternet banking refers to a distance distribution banking channel to open an account, transfer fund to other accounts etc. Advances in information and communication technologies in particular, the growing use of the internet have had a profound effect on the banking industry. Service satisfaction of bank customers is one of the key factors for adoption of internet banking. This study investigates the views of bank customers about internet banking services and reports findings of research into adoption of internet banking and propose variety of factors that are likely to be involved in acceptance by bank customers. This study consists of four divisions in general. First World Historical Development of Banking in Turkey, the second chapter in the electronic banking banking in Turkey threads are discussed in Chapter III Section We've Internet. The results of the data analysis done Practices for the use of internet banking ISE In the fourth part of the study were presented. The results show that there is only a significant difference according to gender on dimension of "life style". But no significant differences were found according to their age, educational level, marital status and monthly income level on the dimensions "access, service satisfaction, security, convenience of learning and usage." Keywords:Banking, ElectronicalBanking, Ġnternet Banking, Mobile Banking,Kiosken_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleTürkiye'de Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yaklaşımlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeAn Investigation of Bank Customers' Internet Banking Attitude in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record