Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeroğlu, Abdullah Can
dc.date.accessioned2020-03-06T20:45:57Z
dc.date.available2020-03-06T20:45:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-02-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2013
dc.descriptionDanışman: YRD. DOÇ. DR. ERDAL ŞEN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu çalışmada girişimcilik kavramı üzerinde odaklaşılıp özellikle "dijital girişimcilik" ve "inovasyon" konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalar da incelenerek benzerlikler karşılaştırılmıştır. Bu alandaki çalışmalar ülkemizde potansiyel girişimcileri "dijital girişimcilik" ve "inovasyon" u özendirmeye yönelik ele alınmıştır. Çalışma, son yıllarda dijital/elektronik girişimciliğinin neden yükseliş gösterdiğinin cevabını araştırmaktadır. Bilindiği gibi, girişimcilik ülke kalkınmasına çok yönlü fayda sağlamaktadır. Temel olarak; işsizliği azaltır, gelirin tabana yayılmasına neden olur, sosyal refahı artırır, teknolojik ilerlemeyi hızlandırır, uluslararası rekabet gücünü artırır. Öte yandan müşteri kitlesi belirlenmiş bir pazarda müşterilerin karşılanmamış istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal mutluluk yaratır Dijital girişimcilik kapsamında yer alan Elektronik ticaret; "internet" olarak bilinen iletişim alt yapısını kullanan kişiler arasında, genellikle sözleşmeye dayanan, bir ticari işlemi ifade eder. İnternet günümüzde daha geniş bir "pazaryeri" oluşumuna imkân sağlamaktadır. Müşteriler dünyanın neresinde ikamet ederlerse etsinler, internet vasıtasıyla ürünleri için uygun gördükleri elektronik "pazaryerine" girme konusunda eşit şansa sahiptirler. İnovasyon 21. yüzyılında artan bir öneme sahip olmuştur. Bugünün iş dünyasında örgütsel başarının varlığı inovasyon ve yaratıcılığın hızlı değişimi yönetebilmesiyle gerçekleşmiştir. Yaratıcılık ve onu destekleyen inovasyon uzun dönemli bir başarı için gereklidir. Özellikle endüstride örgütsel yaratıcılığın ortaya çıkarılmasında ürün yenilikleri, standartların belirlenmesi ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle; bu araştırmanın amacı girişimcilik eğitimlerine katılan katılımcıların kişisel niteliklerini belirlemek, inovasyon yapabilme kabiliyetlerini ve yeniliğe eğilimlerini belirlemek ayrıca bilgi teknolojileri kullanım düzeylerini inceleyerek daha sonraki süreçler için referans oluşturabilecek "durum analizi" gerçekleştirmektir.en_US
dc.description.abstractIn this study, Entrepreneurship concept was taken on hand and digital entrepreneurship activities were investigated in deep. All studies which encouraged and limited the entrepreneurship both in our country and abroad were compered and the current status on digital- electronic entrepreneurship were discussed in detail. This study attempts to find an answer to the question "why digital- electronic entrepreneurship arises? "Also, this study aims to define the profile of digital-electronic entrepreneurship from all aspects in Turkey. As known, entrepreneurship provides multi-sided benefits to the country. Basically it helps the unemployment number goes down, increase the social welfare, accelerate technological development and increase international competition power. On the other hand, it causes social happiness by meeting the unmet and unwanted demands and wants of the customers in a specific market. E-commerce taking place under the digital entrepreneurship means a commercial transaction, based on a sales contract between two people using electronic communication infrastructure known as "internet". Internet provides a wider "marketplace". It does not matter where customers reside, because they can easily reach the electronic marketplace via internet from the place they live in. In the 21st century, innovation has a continuously increasing significance. In the today's business world, organizational success has been realized by rapid change of creativeness and innovation. That means that creativeness and innovation is necessary for long term achievement. Especially in industry, organization creativeness play highly important role in product innovation, defining the standards, providing the customer satisfaction, For this reason in this study it was aimed to collect all references to future situation analysis from the aspects of personal qualifications, capabilities of innovation of the entrepreneurs taking entrepreneurship training by investigating their technology using levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDijital girişimciliken_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjecte-ticareten_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectDigital entrepreneurshipen_US
dc.subjectinnovationen_US
dc.subjecte-businessen_US
dc.subjectentrepreneurshipen_US
dc.titleGirişimcilik faaliyetlerinde e-ticaret uygulamaları: İnovasyon ve dijital girişimciliken_US
dc.title.alternativeE-commerce applications in enterpreneurship activities: Inovation and digital enterpreneurshipen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess