Show simple item record

dc.contributor.authorAktuğ, Merve
dc.date.accessioned2018-12-06T07:20:22Z
dc.date.available2018-12-06T07:20:22Z
dc.date.issued2016-03-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/198
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractBu tez çalışması ile Örgütsel Adalet sonucu oluşan Örgütsel Güvenin çalışan performansında meydana getirdiği değişimin ortaya konulması amaçlanmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılarak, örgütsel adalet, örgütsel güven ve çalışan performansı ile ilgili kavramlar açıklanmıştır. Araştırmanın uygulaması Kırıkkale ilinde özel sektör çağrı merkezinde çalışan 217 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu elde edilen veriler tablo haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler:Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Çalışan Performansı.en_US
dc.description.abstractThis study is the result of Organizational Justice Organizational Trust consisting of employee performance aimed to reveal the changes caused. First, the literature, organizational justice is explained concepts related to organizational trust and employee performance. call center employees in the private sector in the implementation of the research was conducted on 217 people in Kirikkale province. Analysis tabulated data obtained and interpreted. Keywords: Organizational Justice, Organizational Trust, Employee Performance.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÖrgütsel Adalet ve Örgütsel Güvenin Çalışan Performansı Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeOrganizational Justice and Employee Performance Impact on Organizational Trusten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record