Show simple item record

dc.contributor.authorSubaşı, Mustafa
dc.date.accessioned2020-02-07T21:03:38Z
dc.date.available2020-02-07T21:03:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1949
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN DUYGUN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractSpor organizasyonlarının düzenlenmesinde yürütülen faaliyetlerin büyük bir kısmını oluşturan lojistik faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, bu tür organizasyonların başarılı bir şekilde yapılması ve katılımcıların bu organizasyonlardan memnun ayrılması yönünde önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle kürek sporu gibi malzemenin önemli olduğu spor branşlarında lojistik faaliyetler daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Sapanca Kürek Parkurunda yapılan Ulusal Kürek Yarışları Örneğinden yola çıkarak spor organizasyonlarındaki lojistik faaliyetler incelenmiş ve bu faaliyetlerin katılımcı memnuniyetine etkisi araştırılmıştır. Yarışlara katılan sporculara organizasyondaki lojistik faaliyetler ve katılımcı olarak memnuniyetleri ile ilgili değerlendirme anketi yapılmıştır. Katılımcıların cevaplarına yarışmalarda aldıkları sonuçların etki etmemesi için yarışma sezonu bittikten bir ay sonra anket soruları yöneltilmiştir. Verilen cevaplardan yola çıkarak, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile lojistik faaliyetler, sosyo-demografik özellikler ile katılımcı memnuniyeti ve lojistik faaliyetler ile katılımcı memnuniyeti arasındaki ilişkiler incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Katılımcı memnuniyetindeki değişimin %50,8'inin (R2), lojistik faaliyetler ile açıklanabileceği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractLogistics activities, which make up a large part of the activities carried out in the organization of sports organizations, make an important contribution towards the efficient and effective execution of such organizations and the successful separation of the participants from these organizations. Especially in sports branches which materials are impotant such as rowing,, logistic activities gain more importance. In this study, logistic activities in sports organizations were examined and the effect of these activities on participant satisfaction was investigated by using the National Rowing Races in Sapanca Rowing Course. An evaluation questionnaire was conducted for the athletes participating in the races regarding the logistics activities in the organization and their satisfaction as participants. Questionnaires were asked one months after the end of the competition season so that the competition results of the participants did not affect their answers. Based on the answers given, the socio-demographic characteristics of the participants and the logistic activities, the socio-demographic characteristics and participant satisfaction, and the relationships between the logistic activities and the participant satisfaction were examined and the results were evaluated. It has been revealed that 50.8% (R2) of the change in participant satisfaction can be explained by logistic activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSpor Organizasyonuen_US
dc.subjectKürek Sporuen_US
dc.subjectLojistik Faaliyetleren_US
dc.subjectSport Organizationen_US
dc.subjectRowingen_US
dc.subjectLogistic Activitiesen_US
dc.titleSpor organizasyonlarındaki lojistik faaliyetlerin katılımcı memnuniyetine etkisi: Sapanca kürek parkuru, ulusal kürek yarışlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess