Show simple item record

dc.contributor.authorSertçelik, Elif
dc.date.accessioned2020-02-07T20:56:39Z
dc.date.available2020-02-07T20:56:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1948
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. İZZET GÜMÜŞ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye'de KOBİ olarak nitelendirilen küçük ve orta boy işletmelerin idari departmanlarında çalışanların görev başarısını arttırmak için bireysel çalışma modellerine göre daha yüksek üretkenlik becerisine ve potansiyele sahip takım zekasının kullanılması hakkında yapılmıştır. Öncelikli olarak, sorular üzerinden çalışmanın varmak istediği hedef belirlenmiştir. Genel literatür taraması ile takım zekası, görev performansı ve KOBİ'lerin genel kavramları incelenerek görev başarısını etkileyecek faktörler belirlenmiştir. Belirlenen faktörler üzerinden, idari departmanlarda çalışan 113 kişinin katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Anket verilerine ait analizler yapılarak, sonuç bölümünde değerlendirmelerde bulunulmuş ve çalışanlara takım zekasına ait alt faktörleri kullanarak görev başarısını arttıracak öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research has been done on the use of SME described as small and medium-sized enterprises to increase the success of the task of working in the administrative department of higher productivity skills according to their individual work patterns and potential teams with intelligence in Turkey. First of all, the target that the study wants to reach is determined through the questions. In the literature review, team intelligence, task performance and general concepts of SMEs were examined and the factors affecting the success of the task were determined. Based on the factors identified, a survey was conducted with 113 people working in administrative departments. Analyzes of the survey data were made, evaluations were made in the results section and suggestions were provided to the employees by using sub-factors of team intelligence to increase task success.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTakım Zekasıen_US
dc.subjectGörev Başarısıen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectTeamen_US
dc.subjectTeam Intelligenceen_US
dc.subjectTask Successen_US
dc.subjectSMEen_US
dc.titleTakım zekasının görev başarısına olan etkileri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin idari departmanlarında çalışanlar üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effects of team intelligence on task success: An application on employees in administrative departments of small and medium enterprisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess