Show simple item record

dc.contributor.authorErsöz, Mehmet
dc.date.accessioned2018-12-06T06:55:51Z
dc.date.available2018-12-06T06:55:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/190
dc.description27.09.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Türker Bıyıklıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, düzenli futbol antrenmanı yapan sporcuların fonksiyonel hareket puanlarının tespit edilmesi ve motorik testlerin uygulanarak değerlendirilmesidir. Ayrıca fonksiyonel hareket egzersizlerinin ve motorik test ve antrenmanlarının futbolcuların performansı üzerinde ki olumlu etkileri ele alınmıştır. Bu amaçla çalışma üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde giriş ve amaçlar kısmına yer verilmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili olarak, futbol, futbolda enerji sistemleri, futbolda kuvvet, futbolda sürat ve esneklik gibi kavramlar ele alınmıştır. Ayrıca fonksiyonel hareketlilik tanımlanmış ve fonksiyonel hareket taraması ölçüm yöntemleri ve puanlama kriterleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise 65 genç futbolcu katılımı ile motorik testler ve fonksiyonel hareket ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kapsamında analiz edilmiş veyorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research aims to detect and evalute the functional movement score of people who do sports regularly by applying motor tests. The positive effects of functional movement exercises and motoric tests and exercises upon the performance of sportsmen. And thus this research comprises three main compounds: First part has the introduction and the aim of the research. Second part is about football, energy systems, force, velocity and flexibility, all in relation with the main subject. Definition of functional movement and the measurement and scoring criterias are also mentioned. And the third part is about the motoric and functional movement measurement tests apploed to sixty five young sportsmen. The outcome data is analysed and discussed within the boundaries of the SPSSprogramme.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleFarklı Yaş Kategorilerindeki Futbolcuların Fonksiyonel Hareket Değerlendirme Test( FMS) Sonuçlarının Sürat, Esneklik, Çeviklik, Patlayıcı Kuvvet (GÜÇ) Özellikleri Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDifferent Age of Functional Movement Assessment Test of Soccer in Categories (MFS),the Damping Velocity, Flexibility, Agility, Explosive Power(W) Comparison with Featuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record