Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Şaban
dc.date.accessioned2018-12-06T06:35:15Z
dc.date.available2018-12-06T06:35:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/182
dc.description06.11.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Mustafa Zahit Serarslanen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı,futbol antrenman planlamasında önemli bir yeri olan sürekli koşuların, antrenman başında ve sonunda yapılmasının sporcuların dayanıklılık gelişimi açısından değişkenlik gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneğini İstanbul'da faaliyet gösteren Feriköy Spor Kulübü U-16 takımı sporcuları oluşturmaktadır. Toplam 28 kişiden oluşan 14' lü iki grubu kapsamaktadır, bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama 8 haftalık bir periyodu kapsamaktadır. İlk gruba antrenman başında, diğer gruba ise antrenman sonunda sürekli koşu yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada sürekli koşular testi ve dayanıklılık testi ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımı ile analiz edilmiş ve tablolar şeklinde ifade edilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda antrenman başında yapılan sürekli koşular ile antrenman sonunda yapılan sürekli koşular arasında anlamlı bir değişim gözlenmiştir.Antrenman sonunda yapılan sürekli koşuların dayanıklılık gelişimi açısından daha verimli oluğu değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research, in the football training planning of an important place which continuous running, training is evaluated at the beginning and end of that variability in terms of showing strength development of the athletes made. Feriköy sports club U-16 athletes where operating in Istanbul that shows this research example. A total of 28 people, consisting of 14 's covers two groups. This research was conducted with the relational scanning model. Application includes an 8-week period. The first group at the beginning of training, continuously running method applied at the end of training while the other group. Continuous running test and endurance test measurement methods applied in this study. The obtained data was analyzed with the aid of SPSS software and are expressed as tables. As a result of this evaluation a significant change was observed in the beginning of training continuous running with the end of training continuous running. At the end of training doing of continuous running more efficient gutter in terms of strength development was evaluateden_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleFutbolda Antrenman Başında Yapılan Sürekli Koşular ile Antrenman Sonunda Yapılan Sürekli Koşuların Dayanıklılığa Etkisien_US
dc.title.alternativeFootball at the Beginning of the Continuous Training Conditions the End of the Resistance Training With the Effect of Continuous Runningen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record