Show simple item record

dc.contributor.authorErkişi, Kemal
dc.contributor.authorBoğa, Semra
dc.date.accessioned2020-01-11T19:53:12Z
dc.date.available2020-01-11T19:53:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1309-6672
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1664
dc.description.abstractThis study investigates the relationship between high-tech product exports and economic growth in EU-15 countries between 1998-2017. The dataset is composed of gross domestic product (GDP), high-technology exports (HT), labor force (LF), and gross fixed capital formation (PC). Dumitrescu & Hurlin Causality, Westerlund Cointegration and MG Estimator employed for the analyses. Analysis of short-term outcomes revealed a bidirectional causal relationship between (a) HT and GDP, (b) LF and GDP, (c) PC and GDP, (d) LF and HT, (e) LF and PC, and (f) a unidirectional causality from HT to PC. Moreover, (i) a 1% raise in HT causes a 0.49 % increase in GDP, (ii) a 1% raise in LF causes a 0.22 % increase in GDP, (iii) a 1% raise in PC causes a 0.48 % increase in GDP. The long-term causal analyses shows that (i) a 1% raise in HT causes a 0.34 % increase in GDP, (ii)a 1% raise in LF causes a 7.4 % increase in GDP, (iii) a 1% raise in PC causes a 0.33% increase in GDP. High-tech product exports have a significant impact not only on economic growth, but also on gross fix capital formation and employmenten_US
dc.description.abstractBu çalışma, 1998-2017 dönemini dikkate alarak Avrupa Birliği (AB)-15 ülkelerinde yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini hem kısa hem de uzun vade için araştırmaktadır. Veri seti, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP), Yüksek Teknoloji İhracatı (HT), İşgücü (LF) ve Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu (PC) değişkenlerinden oluşmaktadır. Analizler için Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger Panel Nedensellik Testi, Westerlund ECM Panel Eşbütünleşme Testi ve MG Tahmin Edicisi kullanılmıştır. Kısa vadeli analiz sonuçları (a) HT ve GDP, (b) LF ve GDP, (c) PC ve GDP, (d) LF ve HT , (e) LF ve PC değişkenleri arasında çift yönlü ve (f) HT'den PC'ye doğru tek yönlü bir nedensellik ortaya koymuştur. Uzun vadeli sonuçlara göre, (i) HT'de %1'lik artış GDP'de %0.34'lük artışa, (ii) LF'de %1'lik artış GDP'de %7.4'lük artışa, (iii) PC'de %1'lik artış GDP'de %0.33'lük artışa neden olmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, yüksek teknolojili ürün ihracatının sadece ekonomik büyüme üzerinde değil aynı zamanda brüt sabit sermaye oluşumu ve istihdam üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.29029/busbed.571892en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHigh-tech exportsen_US
dc.subjecteconomic growthen_US
dc.subjectpanel data analysisen_US
dc.subjectexport-led growthen_US
dc.subjectEU-15 countriesen_US
dc.subjectYüksek teknoloji ihracatıen_US
dc.subjectekonomik büyümeen_US
dc.subjectpanel veri analizien_US
dc.subjectihracata dayalı büyümeen_US
dc.subjectAB-15 ülkelerien_US
dc.titleHigh-Technology Products Export and Economic Growth: A Panel Data Analysis for EU-15 Countriesen_US
dc.title.alternativeYüksek Teknolojili Ürün İhracatı ve Ekonomik Büyüme: AB-15 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7197-8768en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2799-9080en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage669en_US
dc.identifier.endpage683en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess