Show simple item record

dc.contributor.authorİstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü
dc.date.accessioned2020-01-04T20:59:41Z
dc.date.available2020-01-04T20:59:41Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1624
dc.descriptionYÖNETİŞİM POLİTİKASI Doküman No RK.YD.07 Yayın Tarihi 01.10.2018 Revizyon Tarihi 19.02.2019 Revizyon No 01 Sayfa Sayısı 02en_US
dc.description.abstractİstanbul Gelişim Üniversitesi, akademik ve idari kadrolarında çalışanlarını, öğrencilerini, mezunlarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin girdi ve çıktılarıyla ilgili tüm toplum ve reel sektör kesimlerini paydaşları olarak tanımlar. Üniversitenin tüm paydaşlarının, kanunların ve pratik zorlukların elverdiği ölçüde kararların alınmasına, uygulanmasına, sonuçlarının izlenerek, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin yürütülmesine katılmaları esastır. Kanunlar, Temel İnsan hak ve özgürlükleri, Bilim ve Bilimadamı özgürlüğü ile Etik ve Ahlaki ölçülerin çizdiği sınırlar içerisinde Üniversitenin tüm paydaşlarının görüşlerini, şikayet ve beklentilerini ilgili platformlarda ve ilgili birim ve görevlilere iletebilmeleri esastır. Paydaşlar, bu amaçla mevzuatın elverdiği ölçüde ilgili kurul, komisyon ve komite toplantılarına davet edilirler, bu toplantılarda kendilerinin görüşleri alınır. Ayrıca paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini toplamak için Üniversitece toplantı, çalıştay, anket, temsilci seçimi vb. yöntemler kullanılır ve geliştirilir. Yönetişim prensibinin Üniversitede etkin işleyebilmesi için Üniversitenin işleyişini düzenleyen kurallar, Üniversitenin misyonu, vizyonu, hedefleri, başarı göstergeleri, paydaşlardan beklenenler açık ve erişilebilir şekilde ilgili birimlerce duyurulur. Bilgi ve veri paylaşımı, şeffaflık, hesap verebilirlik esastır. Paydaşlara görüşlerini iletebilecekleri kanallar sunulur. Paydaşlardan ise örgüt vatandaşlığını benimsemiş, işbirlikçi, yapıcı katkılarda bulunması beklenir. Tüm paydaşlar Üniversitenin itibar yönetimi faaliyetlerine katkı sağlar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.subjectYönetişim Politikasıen_US
dc.titleYönetişim Politikasıen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess