Show simple item record

dc.contributor.authorŞahanalan, Veli
dc.date.accessioned2018-12-05T14:45:59Z
dc.date.available2018-12-05T14:45:59Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/160
dc.descriptionDanışman: Metin Uyaren_US
dc.description.abstractEkonominin en önemli unsurlarından biri olan KOBİ'lerin üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artış göstermiştir. Büyük firmalara oranla daha fazla risk altında varlıklarını sürdürmeye çalışan KOBİ'ler günümüz ekonomisinde oldukça büyük sorunlarla uğraşmaktadır. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve yoğun rekabet ortamı KOBİ'lerin varlığını her geçen gün tehlikeye sokmakta ve rekabette geri kalmalarına sebep olmaktadır. Özellikle KOBİ'lerin aile şirketleri niteliğinde olması kendi içinde de birtakım sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşanan sorunların başında yönetim gelmektedir. Günümüzde özellikle yetkilendirmede ve sorumluluk paylaşımında gözlenen sorunlar birçok küçük ve orta ölçekli işletme için tehlike arz etmiştir. KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi adına yönetim alanında yapılacak olan değişimler birçok yönden olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu tez çalışmasında da KOBİ'lerde yetkilendirme ve sorumluluk paylaşımı konuları ele alınmıştır. Günümüz ekonomisinde oldukça önemli olan bu kavramlar çalışmanın konusun belirlenmesinde etkili olmuştur. Tez çalışmasında öncelikli olarak temel kavramların açıklanmasına yer verişmiştir. Ardından KOBİ'ler hakkında genel bilgilere değinilmiştir. Sonraki kısımda ise KOBİ'lerin yönetim yapısı ele alınarak mevcut durumlardan bahsedilmiştir. KOBİ'lerde yetkilendirme ve sorumluluk paylaşımın nasıl ve ne şekilde yapıldığı ortaya koyularak araştırma kısmına geçilmiştir. Araştırma bölümünde anketlerle ede edilen veriler analiz edilerek bulgular değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler:KOBİ, yönetim, yetkilendirme, sorumluluk paylaşımı,ekonomik performansen_US
dc.description.abstractOne of the most important elements of the economy show that research carried on SMEs It has increased with each passing day. In Larger firms there are more ratio of high risk assets, SMEs were dealing fairly with employees to pursue major problem in today's economy. Fluctuations in the economy and intense competition is putting in danger the existence of SMEs every day and cause them to stay back in the competition. Especially not in the nature of family companies, SMEs experiences some problems in itself. Management is one of the problems. Today, especially the problems observed in the authorization and responsibility sharing is a direct threat to many small and medium-sized enterprises. Changes to be made on behalf of the survival of SMEs in the management field are having a positive effect in many ways. In the thesis work of SMEs the authorization and responsibility-sharing issues are discussed. The determination of this concept is very important in today's economy and has been quite effective. Primarily the explanation of the basic concepts in the study has been put in place. It was subsequently referred to the general knowledge about SMEs. The latter is by taking part in the management structure of the current situation of SMEs has been mentioned . Authorization and responsibilities and how the share of SMEs manifesting in what way was made part of the study has been initiated. By analyzing the data obtained from the survey portion of the study findings are evaluated. Keywords: SME, management, empowerment, responsibility sharing,economical performanceen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleKüçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yetkilendirme Ve Sorumluluk Paylaşımı Üzerine Bir Alan Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA Field Research on Empowerment and Sharing Responsibility in the Small and Medium-Sized Enterprisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record