Show simple item record

dc.contributor.authorYüksekdağ, Esra
dc.date.accessioned2019-12-22T19:09:46Z
dc.date.available2019-12-22T19:09:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1574
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA ÜMİT ARAT Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon Anabilim Dalı / Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Bilim Dalı Konu: Radyo-Televizyon = Radio and Televisionen_US
dc.description.abstractGünümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Ekonomik ve toplumsal yaşamın bir yanını kadınlar, diğer yanını da erkekler teşkil etmektedir. Fakat kadınların ekonomik yaşama yaptıkları katkı ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri doğru orantılı değildir. Kadınların yazılı medyada daha çok yayın bölümlerinde görev aldığı belirlenmiştir. TÜİK rakamlarına göre editörlük, grafikerlik ve yazı işleri alanında çalışan kadın sayısının, erkeklere yakın olduğu konusuna değinilmiştir. Medyada çalışan nitelikli, entelektüel iş gücü söz konusu olduğunda kadının önünün hızla kesildiği, ulusal-uluslararası siyasetin yorumlanmasında ve analizinde ekranlarda neredeyse sadece erkek sunucuların olduğundan bahsedilmiştir. Kadınların ise gündüz kuşakları, yemek pişirme, sanat, kültür ve magazin gibi "hafif" programlarda çokça boy gösterdiği konusuna değinilmiştir. Bu çalışmada medyada görev alan kadınların karşılarına çıkan engellerin neler olduğu, toplumsal cinsiyet rollerinin iş üzerindeki etkilerinin neler olduğu, ücret sorunları, terfi sorunları, yönetsel pozisyon sorunları gibi konular ele alınacak, aşağıda yer alan sorularla yapılacak olan anketlerle gerekli bilgi alınmaya çalışılarak sorulan sorulardan elde edilen cevapların analizi SPSS 21 programında analizleri yapılacak, elde edilen bilimsel sonuçlar ve öneriler tüm ilgili tarafların bilgisine sunulacaktır. Bu çalışmanın amacı öncelikle aşağıdaki problemlere cevap oluşturacak bilimsel bulgu ve önerilere ulaşmaktır: • Medya sektöründe çalışan erkek yöneticiler kadın çalışanlara karşı egosantrik (ben merkezli davranış) davranışlar sergiliyor mu? • Medyada çalışan kadınlar cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyor mu? • Medya işletmelerinde kadın çalışanlar daha az girişim fırsatı mı buluyor? • Medya işletmelerinde çalışan kadın çalışanlara saygılı davranılıyor mu? • Medya endüstrisinde kadın çalışanlar ideolojik tercihler nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi tutuluyor mu? • Medya işletmelerinde kadınların işe alımında fiziki ve dış görüntüsü daha fazla dikkate alınıyor mu? Ayrıca bu çalışmada, kadına karşı ön yargılı davranılması ile kadınların cinsel obje olarak düşünülmesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Kadınların cinsel obje olarak düşünülmesi ile kadına karşı ön yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karşı mobbing uygulanması düzeyleri arasındaki ilişki için; kadınların cinsel bir obje olarak görülmesi, kadınlara karşı ön yargılı tutum sergilenmesine ve kadınların medya sektöründe sorun yaşamasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, kadınların cinsel bir obje olarak düşünülmesini engellemek amacıyla, kadınların da bir birey olarak değerlendirilmesi için tüm ilgili tarafların girişimlerde bulunulması önerilmiştir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınların cinsel obje olarak düşünülmesi ile kadına karşı ön yargılı davranılması arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kadına karşı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, kadınlara karşı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düşünülmesi düzeyleri arasındaki ilişki için; medya sektöründe üst kademe yöneticilerinin işletmelerdeki istihdam yapılarını oluştururken erkek ve kadınlara aynı şekilde muamele etmesi ve her iki cinse de aynı oranda değer vermesi işletme verimliliğini arttıracağı konusuna değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, about half of the world's population is women. One side of economic and social life is women and the other is male. However, women's contribution to economic life and their level of social and economic development are not directly proportional. It has been determined that women have more publications in the written media. According to TURKSTAT figures, the number of women working in the field of editorial, graphic designer and editorial staff and the fact that they are close to men are mentioned. When the qualified, intellectual labor force working in the media is mentioned, it is mentioned that the woman is quickly cut off, and that there are almost only male servers on the screens in the interpretation and analysis of national-international politics. It was also mentioned that women showed a lot in "light" programs such as daytime zones, cooking, art, culture and magazines. In this study, it will be discussed the obstacles against women in the media, the effects of gender roles on the job, wage problems, promotion problems, managerial position problems, and the questions asked by trying to get the necessary information. The analysis of the responses will be analyzed in the SPSS program, and the scientific results and suggestions will be presented to all interested parties. The aim of this study is to reach the scientific findings and suggestions that will answer the following problems: • Are media workers subject to severe working conditions? • Is there social discrimination on media workers? • Are there social security and wage issues on media workers? • Are there insecurity on media workers? • Are there glass ceiling problems on the media employees? • Do women in the TV more harassed than other branches of the media? • Do male managers working in the media sector display egosantric behavior towards female employees? • What is the ratio of the number of female journalists working in the media sector to the number of male journalists working in the same sector? • I think that women employees have less opportunity to work in media companies. • Are female employees working in media businesses treated with respect? • Are women in the media industry subject to class separation due to ideological preferences? • Is the physical and external appearance of women recruited more in the media business? As a result of the regression analysis, a significant difference was found between negative discrimination against women and considering women as sexual objects and prejudice against women. For the relationship between women's bias against women, negative discrimination against women, mobbing against women, and thinking of women as sexual objects; In the media sector, it has been mentioned that upper level managers will treat men and women in the same way while creating the employment structures in the enterprises and they give the same value to both sexes and will increase the operational efficiency. In addition, in this study, it was found that there was a significant difference between women's prejudice and female sexual object. For the relationship between women being considered as sexual objects and prejudice against women, negative discrimination against women and application of mobbing against women; women are seen as a sexual object, prejudiced attitudes towards women and women are reported to cause problems in the media sector. For this reason, it has been suggested that all interested parties should take initiatives to evaluate women as an individual in order to prevent women from being considered as a sexual object.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectKadın istihdamıen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectMeslek Etiğien_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectWomen Employmenten_US
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectProfessional Ethicsen_US
dc.titleMedya sektöründe çalışan kadınların sorunlarına yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on the problems of women working in the media sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess