Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Selcan
dc.date.accessioned2019-12-22T18:57:40Z
dc.date.available2019-12-22T18:57:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1572
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA ÜMİT ARAT Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Bilim Dalı Konu: Gazetecilik = Journalismen_US
dc.description.abstractDünya'da kadına yönelik ayrımcılıkların artması BM'nin dikkatini çekmiş ve aksiyon almasına neden olmuştur. Buradan hareketle 1979 yılında kadın haklarının hukuki olarak düzenlendiği CEDAW ortaya çıkmıştır. CEDAW ile toplumsal cinsiyet ve kadının ayrımcı yaklaşımlardan korunması birçok ülkede yasal düzenlemelere sebep olmuştur. Bu kapsamda CEDAW'ın ortaya çıkışı, gelişimi ve Türkiye'de kadına yönelik uygulamalar ile feminist kavram çalışmada incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractSince the existence of humanity, men and women have taken part in the same life together. Although there were biodiversity differences, women and men were exposed to discriminatory approaches and women remained in the background. Increasing discrimination against women in the world has attracted the attention of the UN and caused it to take action. From this point of view, CEDAW emerged in 1979, where women's rights were legally regulated. With CEDAW, gender and protection of women from discriminatory approaches have caused legal regulations in many countries. The emergence of the CEDAW In this context, the development was studied in feminist issues and work with applications against women in Turkey. Also it examined and the findings were reached regarding what he found in activities such as the CEDAW in Turkey after 2010.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCEDAWen_US
dc.subjectCinsiyet Ayrımcılığıen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectToplumsal Cinsiyeten_US
dc.subjectGender Discriminationen_US
dc.subjectFemaleen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.titleCEDAW kriterleri üstünden Türkiye'deki cinsiyet rejimi: 2010 sonrası Türkiye analizien_US
dc.title.alternativeCriteria for gender CEDAW top regime in Turkey: 2010 after analysis of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess