Show simple item record

dc.contributor.authorAluç Gülşen, Elif
dc.date.accessioned2019-12-21T17:59:03Z
dc.date.available2019-12-21T17:59:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1562
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF GÜNERİ YÖYEN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractGünümüzde teknolojinin hızla gelişiyor olması iletişim teknolojilerinin de değişmesine ve farklılaşmasına neden olmaktadır. Kişiler arası iletişimde en çok kullanılan ağlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Sosyal medya iletişimin yanı sıra; alış veriş, satış, pazarlama, reklam, haber, arkadaşlık, sohbet, siyasi örgütlenme gibi pek çok alanda yer almaktadır. Sosyal medya, çok yönlü olması ve kişilerin aradığı birçok konuya ilişkin bilgiye sahip olması açısından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medyanın yoğun kullanımı nedeniyle sosyal medyaya ilişkin kullanım bozuklukları da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çeşitli yaş gruplarında bu durumun yansımaları görülmektedir. Yetişkinlerde sosyal medya kullanım bozukluğunu ölçmeye yönelik geliştirilen bu çalışmada, oluşturulan ölçeğin geçerli ve güvenilir olması amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçeğin yetişkinlerde uygulanmak üzere geçerli ve güvenilir olduğuna dair sonuçlar ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractNowadays, the rapid development of technology causes communication technologies to change and differentiate. Social media is one of the most frequently used networks in interpersonal communication. In addition to social media communication, it is involved in many areas such as shopping, sales, marketing, advertising, news, companionship, chat, political organization. Social media is used extensively in terms of its versatility and its ability to have knowledge of many subjects. Intensive use of social media causes use disorders related to social media. Therefore, reflections of this situation is seen on various age groups. In this study, which was developed to measure social media use disorder in adults, the scale was aimed to be valid and reliable. The results reveal that the developed scale is valid and reliable for measuring the social media disorder in adults.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYetişkinen_US
dc.subjectsosyal medya kullanım bozukluğuen_US
dc.subjectsosyal medyaen_US
dc.subjectgeçerliken_US
dc.subjectgüvenirliken_US
dc.subjectölçek geliştirmeen_US
dc.subjectiletişim teknolojilerien_US
dc.subjectbağımlılıken_US
dc.subjectAdulten_US
dc.subjectuse disorderen_US
dc.subjectsocial mediaen_US
dc.subjectvalidityen_US
dc.subjectreliabilityen_US
dc.subjectscale developmenten_US
dc.subjectcommunication technologiesen_US
dc.subjectdependenceen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.titleSosyal medya kullanım bozukluğu ölçeğinin Türkiye'de yetişkinlere uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe adaptati̇on of soci̇al medi̇a di̇sorder scale to adults i̇n Turkey: Vali̇di̇ty and reli̇abi̇li̇ty studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess