Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Furkan
dc.date.accessioned2019-12-20T20:58:54Z
dc.date.available2019-12-20T20:58:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1553
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. ALİ OKATAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Konu: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Mekatronik Mühendisliği = Mechatronics Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences Dizin: DC motor = ; Elektrik motorları = Electric motors ; Güdümlü füzeler = Guided missiles ; Jet motorları = Jet engines ; Roket motorları = Rocket engines ; Servo motorlar = Servo motors ; Seyir füzeleri = Cruise missiles ; Uçak motorları = Aircraft enginesen_US
dc.description.abstractİnsansız hava araçlarının son yıllardaki gelişimi ile birlikte, gelişmiş ülkelerin birçoğu savunma sanayi envanterlerindeki mevcut savaş uçaklarını insansız savaş uçakları ile değiştirmeye başlamıştır. Ülkelerin envanterine yeni yeni girmeye başlayan insansız hava araçları için yeni mühimmat ihtiyaçları doğmuştur. İnsansız hava araçlarının mevcut savaş uçaklarından farklı olan teknik özellikleri mevcut mühimmatların kullanılmasına engel olmaktadır. Özellikle bu yeni hava araçlarının sınırlı faydalı yük taşıma kapasitesi ve düşük seyir hızı, yeni mühimmatların üretilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu tez çalışmasında, ülkemiz envanterindeki insansız hava araçları için uyumlu olabilecek ve hiçbir ülkenin envanterinde olmayan bir çalışma sistemine sahip seyir füzesi tasarımı yapılmıştır. Bu seyir füzesinin gövde imalatı tamamiyle 3 boyutlu yazıcı kullanılarak elde edilmiştir. Seyir füzesine itki kuvveti sağlayacak bir elektrikli fan motoru konumlandırılmıştır. Ayrıca yön tayin etmek için servo motorlardan kuvvet alan finler ve bu motorları kontrol edecek uçuş kontrolcüsü de eklenmiştir. Sistem tamamıyla elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Ana sistemi besleyen batarya ve emniyet düğmesi ile elektronik ekipmanlara güç sağlayan ikinci bir batarya ve ikinci bir emniyet anahtarı füzenin gövdesine entegre edilmiştir. Gövde 4 bloktan oluşmaktadır ve herhangi bir birleştirme elemanına ihtiyaç duymadan elle sökülebilir ve tekrar geri takılabilir bir yapıdadır.en_US
dc.description.abstractWith the development of unmanned aerial vehicles in recent years, many of the developed countries have begun to replace the existing warplanes in defense industry inventories with unmanned fighter planes. New ammunition requirements have emerged for unmanned aerial vehicles that have just begun to enter the inventory of countries. The technical characteristics of unmanned aerial vehicles which are different from the current warplanes prevent the use of existing ammunition. Particularly, the limited useful load carrying capacity and low cruising speed of these new aircraft make it necessary to produce new ammunition. In this thesis, cruise missile design which has a working system which can be compatible for unmanned aerial vehicles in our country and which is not in the inventory of any country has been designed. The body construction of this cruise missile has been produced by using a 3D printer. An electric ducted motor is positioned to provide thrust force to the cruise missile. In addition to this, the fins that take force from the servo motors to determine the direction and the flight controller control these servo motors. The system is fully powered by electrical energy. Main battery and safety switch supplying main system. A second battery and a second safety switch that provide power to the electronic equipment are integrated into the body of the missile. The body consists of 4 blocks and can be removed by hand without any coupling elements and can be re-plugged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectElektrikli Seyir Füzesien_US
dc.subjectElektrik Fan Motorlu Roketen_US
dc.subjectElektrikli Jet Motoruen_US
dc.subjectEDFen_US
dc.subjectİHAen_US
dc.subjectElectric Cruise Missileen_US
dc.subjectElectric Ducted Motor Rocketen_US
dc.subjectElectric Jet Engineen_US
dc.subjectEDFen_US
dc.subjectUAVen_US
dc.titleElektrik jet motorlu havadan karaya seyir füzesinin tasarımı, analizi ve 3 boyutlu yazıcı yardımı ile üretimien_US
dc.title.alternativeDesign and analysis of electric ducted fan motor powered air to surface cruise missile and production with 3d printeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess