Show simple item record

dc.contributor.authorGöktaş, Engin
dc.date.accessioned2019-12-20T20:13:21Z
dc.date.available2019-12-20T20:13:21Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1547
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. NAİL ÖZTAŞ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: Bankacılık = Banking ; Maliye = Finance Dizin: Elektronik bankacılık = Electronic banking ; Gölge bankacılık = Shadow banking ; Kara para aklama = Money laundering ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; Ulusal güvenlik = National security ; Uluslararası bankacılık = International banking ; Uluslararası güvenlik = International security ; Uluslararası güvenlik stratejileri = International security strategies ; Uluslararası terörizm = International terrorismen_US
dc.description.abstractÇalışmada; Terörün finansmanı bağlamında Türkiye'de para paranın engellenmesinde bankacılık sektörünün rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda kara para kavramı, aklanması ve kara para aklama türleri üzerinde durulmuştur. Kara paranın terörün finansmanında kullanım şekillerine yer verilmiştir. Ayrıca terörün finansmanın engellenmesine yönelik uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına yer verilmiştir. FAFT'ın sözleşmedeki yükümlülükleri ve bu kuruluşların direktifleri doğrultusunda terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik olarak Türkiye'deki bankaların sorumlulukları ele alınmıştır. Çalışmada literatür taraması, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Türk mevzuatında konuyla ilgili yapılan düzenlemelere yönelik kanun ve yönetmeliklerin araştırmacı tarafından yorumlanmasıyla hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda kara paranın aklanması ve terörle mücadele ile ilgili uluslararası mevzuata uygun olarak ulusal mevzuatta da düzenlemeler yaptığı belirlenmiştir. Kara parayla mücadele konusunda bankalarla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye, kara paranın terörizm finansmanında kullanımının engellenmesine yönelik yasal düzenlemeler, uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan metinlerden birebir almıştır. Bu düzenlemelerin Uluslararası Mali Eylem Gücü'ndeki (FATF) üyeliğinin sona erdirilmesi tehlikesini bertaraf etmek, Avrupa Birliği üyelik sürecinde terörle ve finansmanında Avrupa ülkeleri arasında olduğunu göstermek amacıyla yapıldığı yargısına varılmıştır. Türkiye'nin kendi iç yapısına uygun düzenlemeler yapması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractStudy; The role of the banking sector in the prevention of black Money in Turkey in the context of terrorism financing. In the study, the concept of black money, laundering, types of Money laundering are emphasized. The forms of the use of terrestrial financing of black Money have been included. In addition, international agreements and international organizations work on the prevention of terrorism financing were included in the study. This contract obligations and for the prevention of terrorist financing in accordance with the directives of these organizations have dealt with the responsibility of banks in Turkey. Work field, type the international conventions to which Turkey is a party and was prepared by the Turkish legislation by researchers reviewed the arrangements made for the laws and regulations on the subject. As a result of the study, it has been determined that national legislational so regulates in accordance with international legislation on Money laundering and combating terrorism. Regulations related to banks have been carried out in order to combat Money laundering. Turkey terrorism financing regulations for the use of black money has been taken verbatim from the text published by international organizations. It has come to the conclusion that the elimination of the danger of ending the membership of these regimes in the International Financial Action Force has been made in order to demonstrate that terrorism and financing in the European Union membership process are among the European countries. Turkey will need to make appropriate adjustments to its internalstructure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKara Paraen_US
dc.subjectAklamaen_US
dc.subjectSuç Gelirien_US
dc.subjectTerörizmen_US
dc.subjectTerörizm Finansmanıen_US
dc.subjectTedbirleren_US
dc.subjectMücadeleen_US
dc.subjectMoneyen_US
dc.subjectLaunderingen_US
dc.subjectCrime Incomeen_US
dc.subjectTerrorismen_US
dc.subjectTerrorism Financingen_US
dc.subjectMeasuresen_US
dc.subjectFightingen_US
dc.titleTerörün finansmanı bağlamında Türkiye'de kara paranın aklanmasının engellenmesinde bankacılık sektörünün rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of banking sector in preventing money laundering for financing terror contexts in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess