Show simple item record

dc.contributor.authorKuş, Ahmet Şafak
dc.date.accessioned2019-12-14T21:43:36Z
dc.date.available2019-12-14T21:43:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1546
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH FUAT TUNCER Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Uluslararası İlişkiler = International Relations Dizin: Açlık = Hunger ; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı = United Nations Development Program ; Dünya Bankası = World Bank ; Yoksulluk = Povertyen_US
dc.description.abstractYoksulluk, az gelişmiş ya da gelişmiş ülkelerin karşılaştığı temel sorunların başında yer almaktadır. Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde yoksulluk ile mücadele ve ülkedeki yoksulluk seviyesinin düşürülmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile ülkede yoksulluk seviyesinin boyutları irdelenerek, bu bağlamda uygulanan program ve stratejilerin nasıl işlediği incelenmiştir. Ayrıca, yoksulluk ile mücadelede Dünya Bankasının yaklaşımları değerlendirilmiş ve daha verimli sisteme ulaşmanın yolları araştırılarak konu ile ilgili öneriler üretilmiştir. Devlet yoksulluk ile mücadele bakımından gerekli, temel politikaları üreten ve uygulayan kurum olmuştur. Ancak hızla artan yoksulluk düzeyi bu konuda devletlerin tek başına yeterli olmalarını engellemiştir. Bu çalışmada yoksulluğa sebep olan temel etmenler ile yoksulluk açıklanmış, Türkiye genelinde yoksulluğun durumu incelenerek, Dünya Bankası ve Türkiye'deki kurum ve kuruluşların bu konuda gerçekleştirdikleri uygulamalar ele alınmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, Türkiye'de uygulanan yoksullukla mücadele alanındaki program ve politikaların sürekli değişkenlik gösteren sorunlara cevap verebilmesi adına var olan sistemde birtakım değişikliklere gidilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 1978 yılından itibaren Dünya Bankası tarafından yayınlanmakta olan raporlar, kalkınmaya yönelik değerlendirmelerde iktisatçılar tarafından temel kaynaklardan biri olarak ele alınmıştır. Hükümetler de rotalarını belirlerken bu politikaları dikkate almıştır. Bu durumda kalkınma düşüncesi ve dünyayı etkilemeyi amaçlayan bir kurum olan Dünya Bankasının, kalkınmaya yönelik yaklaşımı önemli hale gelmiştir. Kurumsal anlamda gerçekleştirilecek daha etkin ve daha yalın bir yapılanmanın yanı sıra, sosyal yardımlaşma alanına aktarılacak kaynağın arttırılması ile toplumun genelini içine alan sistematik yardım programlarının hayata geçirilebileceği belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractPoverty is at the forefront of the main problems that underdeveloped or developed countries face. The main objective of activities that undertaken by many institutions and organizations in Turkey is struggle against poverty and lowering the poverty level.This study examines the dimensions of the level of poverty in the country and examines how the programs and strategies implemented in this context work. In addition, the World Bank's approaches to combating poverty have been assessed and ways of reaching a more efficient system have been searched and recommendations have been made on the subject. The state has been the institution that produces and implements basic policies necessary for combating poverty. However, the rapidly increasing levels of poverty have prevented the states from being sufficient in this respect. This study describes the main factors that cause poverty, poverty, poverty in Turkey examining the state of the general, the World Bank and institutions in Turkey were discussed applications of penny they perform it. The results of this study, implemented in Turkey in the fight against poverty programs and policies to respond to the problems which are constantly varying system on behalf of the opinion that it is necessary to go to some changes occurred. Reports published by the World Bank since 1978 have been considered by economists as one of the main sources of development evaluations. Governments have taken this policy into account when determining their routes. In this case, the development approach of the World Bank, which is an institution aiming at affecting thought and the world, has become important. In addition to a more efficient and simpler structuring to be carried out in an institutional way, it is stated that the systematic help programs covering the society in general can be passed on with the increase of the amount of the tax to be transferred to the field of social assistance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectAçlıken_US
dc.subjectBirleşmiş Milletler Kalkınma Programıen_US
dc.subjectDünya Bankasıen_US
dc.subjectYoksullukla Mücadele Kurumlarıen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectHungeren_US
dc.subjectUnited Nations Development Programen_US
dc.subjectWorld Banken_US
dc.subjectPoverty Alleviation Institutionsen_US
dc.titleDünya Bankası'nın yoksulluk ve açlıkla mücadeledeki rolü, etkisi ve Türkiye örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess