Show simple item record

dc.contributor.authorYücel, Şaban
dc.date.accessioned2019-12-14T18:16:10Z
dc.date.available2019-12-14T18:16:10Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1538
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ERKİŞİ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı İlköğretim Okullarından ilkokul kurumlarında çalışan öğretmenlerin çalışma motivasyonlarına okul yöneticilerinin etkilerinin belirlenmesidir. Bu tez için yapılan araştırmada tarama yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan anket ile ilkokulda görev yapan öğretmenlerin çalışma motivasyonlarına okul yöneticilerinin etkilerini belirlemeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul Gaziosmanpaşa'daki resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenlerdir. Araştırma için kullanılacak olan veriler, öğretmenlere uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. Anket ilkokullarda görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Anket sonuçlarının yorumuna geçilmeden önce araştırmada, okul ve motivasyonla ilgili her türlü kavrama yer verilerek, okulun özellikleri ve motivasyon kavramları ile ilgili bilgi ve görüşler açıklanmıştır. Eğitim kurumlarında benimsenmiş olan insan kaynakları uygulamaları da incelenmiştir. Araştırma verileri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlkokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan, 284 öğretmenden elde edilmiştir. Eğitim kurumlarında, idarecilerin sahip olduğu liderlik, çevrenin çalışlabilir bir ortamdan oluşması ve sağlam bir kurum kültürü benimsemelerinin arkasında yer alan en önemli unsurlardan birisi eğitmenlerin motive edilmiş olmasıdır. Yapılan çalışma ile idarecilerin söz konusu motive edici davranışlarının eğitmenler üzerinde faydası olduğu tespit edilmiştir. İncelenen okul idarecilerinin, eğitimlerin fikirlerini dinlediği ve değer verdiği, okulun amaçlarının farkında olduğu, okulun amaçlarını elde etmesi için mücadele gösterdiği, eğitmenlere ve personele saygı içerisinde yaklaştığı görülmektedir. Tüm bunlara rağmen eğitmenlerin idareciler tarafından karar verme süreçlerine dahil edilmediği görülmektedir. Ayrıca, eğitmenlere sorumlulukları ve çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmesi hususunda da eksiklikler tespit edilmiştir. Verilerle hazırlanan analizler sonucunda, eğitmenlerin motive edilmesi arkasında idarecilerin etkisi olduğu görülmüştür. Bu konu kapsamında gerekli teorik bilgiler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research work motivation of teacher working in primary, institutions of the effeckts of school administrators to be determined .For this thesis wosused screening method in the research. The research universe Gaziosmanpaşa district of Istanbul province offical primary school teachers and school administrators in research. Datas ,from teacher and school administrators were obtained through a questionnaire developed.The survey of teachers working in primary motivation was to try to determine the impact of the school administrators. Questionnaires will be administered to teachers working in primary schools.Before proceeding school to the interpretation of the survey results, in this study bu including school and grip all kinds of motivational characterictics and motivation of school information and opinions related concepts are explained. Research data under the Ministry of National Education of teachers working in primary schools was obtained from 284 teacher. At schools: qualified teachers with school administrators and teacher of leadership participation and satisfaction a good school climate and culture have a strong motivation characteristics are related with the idea of one to one. The signal acquired from the findings of research by the school administrators , teacher affecting motivation fort he behaviour is determined given the very positive assesment scores.School administrators to employees polite and courteous as against honest employees and forthright that the school environment and effective staheholder try to make their teachers attempts to support the teachers thoughts not agree even listen to them as the organizations objectives know and they try to reach it is stated that. However: school administrators, teacher prior to decision on the opinions of teacher do not reiceve adequate feedback about their work structures were found to be missing. The data acquired at the end of school administrators to affect the motivation of teachers and school managers , teachers have given their answers to the questionnaire by the average of 3,87 percent during considering rhe opinion that there is a significant difference was concluded. In this context, necessary theoretical information is presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOkulen_US
dc.subjectOkul Yöneticisien_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectSchoolen_US
dc.subjectSchool Administratoren_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.titleYöneticilerin çalışan motivasyonu üzerindeki etkisi: Gaziosmanpaşa İlçesi okullarında bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of managers on employee motivation: An application in Gaziosmanpaşa District schoolsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess