Show simple item record

dc.contributor.authorKuş, Metin
dc.date.accessioned2019-10-30T20:51:16Z
dc.date.available2019-10-30T20:51:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1481
dc.description.abstractGörsel sanatlar, bütün uygarlıklarda, varoluşlarını çeşitli sosyal kültürel yapılarla ilişkilendirerek sağlamışlardır. Bu durum, görsel sanatların kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir ihtiyaç değil daha çok izleyici konumundaki insanların algılamalarına ilişkin bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Sanatın, ‘Batı Kültürü’ çerçevesindeki başlangıcı olarak kabul edilen ve tüm bu sürece karakterini ve biçimini vermiş olan Antik Yunan kültürü içinde oluşmuş sosyal yaşam, sanat, eğitim ve felsefe bağlamında oluşmuş paradigmaların günümüze kadar nasıl dönüştüğünü veya niteliksel olarak dönüşmeden yansıdığını dil ve görsellik üzerinden genel hatlarıyla inceleyip bu olguyu günümüz toplumunun en önemli iletişim unsuru olan retorik ve bu unsurun görsel sanatlarda yaratmış olduğu küratör figürünü incelemek bu çalışmanın amacı olarak düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractVisual arts have associated their existence with various socio-cultural structures throughout the civilizations. This situation is not a need arising from the dynamics of the arts but it has emerged as a necessity for perceptions of people as audience. The social life in ancient Greek which gave all its characterization and accepted as the starting point of art in ‘Western Culture’, art, education and philosophy and how it turned up to today’s world, examination of this phenomenon in general terms through image and the curator figurine who is created in the visual arts by the element of rhetoric which is the most important element of communication has been thought the aim of this writing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.17336/igusbd.434249en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKüratören_US
dc.subjectRetoriken_US
dc.subjectResimen_US
dc.subjectGörsel Anlatımen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectRhetoricen_US
dc.subjectCuratoren_US
dc.subjectPaintingen_US
dc.subjectVisual Expressionen_US
dc.subjectArten_US
dc.titlePlastik Sanatlarda Küratör Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeCuratorial Figure and Instrumentation of the Artist Process in Plastic Artsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3152-5235en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage402en_US
dc.identifier.endpage415en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess