Show simple item record

dc.contributor.authorBumin Doyduk, Hande Begüm
dc.contributor.authorBayarçelik, Ebru Beyza
dc.date.accessioned2019-10-30T20:29:59Z
dc.date.available2019-10-30T20:29:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1478
dc.description.abstractRecent technological advancements entail immense changes and lead to a new era. One of the main change agents of this new era is internet of things technologies. The term “internet of things” (IoT) indicates objects having an identity and having ubiquitous connection with each other. Notwithstanding the novelty of the concept, it captured the interest of many scholars and practitioners. The subject area has not been analyzed profoundly from the consumers’ point of view. Whenever potential users face a new technology, they experience an acceptation process. In this study, how this new concept is perceived by the consumers is scrutinized. Consumer perspective of IoT is studied through Technology Acceptance Model (TAM). TAM introduced perceived ease of use and perceived usefulness, as significant determinants for a potential user to have behavioral intention to use a new technology. Data were analyzed through Structural Equational Modeling (SEM).en_US
dc.description.abstractGünümüzde son teknolojik ilerlemeler muazzam değişimleri beraberinde getirmekte ve yeni bir döneme kılavuzluk etmektedir. Bu yeni dönemin temel değişim araçlarından biri Nesnelerin İnterneti teknolojisidir. “Nesnelerin İnterneti” terimi ile nesnelerin kimliklere sahip olması ve birbirleriyle her an her yerde bağlantıda bulunması ifade edilmektedir. Söz konusu kavram çok yeni olmasına rağmen pek çok bilim insanı ve uygulamacının ilgisini çekmektedir. Ancak konunun tüketici perspektifinden incelendiği çok sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Potansiyel kullanıcılar kendilerine yeni bir teknoloji sunulduğunda bir kabul sürecinden geçerler. Bu çalışmada tüketicilerin Nesnelerin İnterneti kavramına bakış açıları Teknoloji Kabul Modeli (TKM) üzerinden irdelenmiştir. TKM, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık etkenlerini, kullanıcıların yeni teknolojileri kullanmada davranışsal niyetlerinin önemli belirleyicileri olarak tanımlamaktadır. Veriler, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.17336/igusbd.538182en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectInternet of Thingsen_US
dc.subjectTechnology Acceptance Modelen_US
dc.subjectTechnology Diffusionen_US
dc.subjectConsumeren_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectNesnelerin İnternetien_US
dc.subjectTeknoloji Kabul Modelien_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectTüketicien_US
dc.subjectTeknoloji Yayılımıen_US
dc.titleConsumers’ Acceptance of Internet of Things Technologyen_US
dc.title.alternativeNesnelerin İnterneti Teknolojisinin Tüketiciler Tarafından Kabulüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-2917-2020en_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0003-4886-5719en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage351en_US
dc.identifier.endpage371en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess