Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Emin
dc.date.accessioned2019-10-30T20:03:13Z
dc.date.available2019-10-30T20:03:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1474
dc.description.abstractGünümüz dünyasında, terör örgütleriyle mücadelede ön plana çıkan müzakere teknikleri ile birlikte müzakere süreçleri, uzun yıllar devam eden öğrenme süreçleri olarak kabul edilmektedirler. Her örgüt kendi içerisinde ayrı karakteristik özellikler taşımakla birlikte, özellikle etnik/bölücü terör örgütleriyle gerçekleştirilen müzakerelerden çıkarılacak sonuçlar atılacak yeni adımlar açısından yol gösterici niteliktedirler. Bu çalışmada müzakere teknikleri SWOT (Strenghts-güçlü yönleri, Weaknesses-zayıf yönleri, Oppurtunities-fırsatlar, Threats-tehditler) analizi çerçevesinde incelenmiş ve neden müzakere tekniklerine müracaat edilmelidir sorusunun cevabı SWOT tablosu ile verilmiştir. Araştırma yöntemi, Türkiye’de gerçekleşen çözüm süreçlerinin mukayeseli analizine ve özellikle IRA ve ETA örnekleriyle karşılaştırmalı analizine dayanmaktadır. Kiminle, ne zaman, nasıl müzakere edilmeli, sorularının yanıtları karşılaştırmalı analize dayalı olarak verilmiştir. Çalışmanın sonuçları, güçlü bir devlet adamı öncülüğündeki müzakerenin; aktörlerinin farklılaştırılması, toplumsal alt yapının sağlanması ve toplumun fikrî olarak bu düşünceye hazırlanması, muhalefetin desteğinin sağlanması halinde başarıya ulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, doğru ve yanlışlarıyla var olan bir sürecin akademik anlamda incelenerek, daha sonra atılacak adımların daha sağlam atılmasına yol gösterdiği için önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractIn today's world, negotiation techniques have become to the popular in the fight against terrorist organizations. The negotiation processes are accepted as long-term learning processes, in the literature. Although each organization has distinct characteristics, the results to be drawn from the negotiations with the ethnic/separatist terrorist organizations are guiding the new steps.In this study, negotiation techniques were examined in the framework of SWOT analysis. Especially settlement process taking place with the IRA and ETA as a comparative sample process was analyzed. The results of the study show that of a powerful statesman-led negotiation; differentiation of the actors, the provision of social infrastructure and the preparation of this idea as the idea of ​​the society, with the support of the opposition it is more likely to achieve success. This study is important in terms of examining an existing process in the academic sense, as the steps to be taken later are taken more firmly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.17336/igusbd.492732en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTerörle Mücadelede Müzakereen_US
dc.subjectDemokratik Açılımen_US
dc.subjectÇözüm Sürecien_US
dc.subjectKCKen_US
dc.subjectNegotiation in Countering Terrorismen_US
dc.subjectDemocratic Openingen_US
dc.subjectSolution Processen_US
dc.subjectKCKen_US
dc.subjectSWOT Analysisen_US
dc.titleTerörizmle Mücadelede Yeni Bir Trend Olarak Terör Örgütleriyle Görüşme Tekniği: PKK/KCK Örneğien_US
dc.title.alternativeNegotiations with Terrorist Organizations As A New Trend in the Fight Against Terrorism: Case of PKK/KCKen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4796-0987en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage266en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess