Show simple item record

dc.contributor.authorTaştekin, Ali
dc.date.accessioned2018-12-05T13:42:45Z
dc.date.available2018-12-05T13:42:45Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/143
dc.descriptionDanışman: İsmail Dalayen_US
dc.description.abstractSanayi Devrimi ile birlikte değişime giren dünya düzeni, artan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte üst düzey bir rekabet ortamına bürünmüştür. Bu rekabet ortamı içerisinde işletmelerin sürdürülebilirliğini ve piyasa rekabetini arttıran unsurların başında toplam kalite yönetimi (TKY) gelmektedir. Toplam kalite yönetimi, günümüzde müşteri odaklı bir hal almıştır. Geçmişte piyasa koşullarını işletmeler belirler iken bugün tüketici talepleri piyasa koşullarını belirlemektedir. Bu sebeple de müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri taleplerini karşılamak ile yükümlüdür. Aksi halde piyasada var olmaları mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde entegre yönetim sistemlerine yer verilmiştir. Entegre yönetim sistemlerinin tanımı, yaklaşımları, temel amaçları, yararları ve çeşitleri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde yönetim sistemleri ve standartlarına değinilerek yönetim sistemlerinin standartlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise yapılan anket çalışması sonucu elde edilen bulgular eşliğinde çalışma analiz kısmının ardından sonuç ve öneriler ile tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Entegre Yönetim, Kalite, Çevre, İşsaglığı ve İişgüvenliği, Model, Standart Uygulamaen_US
dc.description.abstractWho change the world order with the Industrial Revolution, it has taken the top level competition with increasing technological advances and globalization. This is the sustainability of the business in a competitive environment and total quality management of the main factors that increase the market competition (TQM) to come. Total quality management, customer-oriented has become today. While in the past determines the market conditions and business conditions, consumer demand determines the market today. For this reason, it is obliged to ensure customer satisfaction and meet customer demand. Otherwise it is not possible to be in the sector.In the second part of the study management systems and standards are discussed with reference to management system standards. The study's third and final section of the survey conducted as a result of the findings of the study analysis was completed in the presence of the following conclusions and recommendations. Keywords: Integrated Management, Quality, Environment, occupational, Healty and Safety, Modal Standart, Applicationen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleİhracata Yönelik Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Entegre Yönetim Sisteminin Uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeThe Implementation of the Integrated Mangement System in the Textile and Garment Exsportoriented Enterprisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record