Show simple item record

dc.contributor.authorOsmanağaoğlu, Tuncay
dc.date.accessioned2018-12-05T13:41:03Z
dc.date.available2018-12-05T13:41:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/142
dc.description08.08.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Kubilay Çimenen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Spor Yapan Engellilerin Sosyo-Demografik, Sosyo-Kültürel Ve Sosyal Kendilik Değerlerinin İncelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Sakatlar Derneği'ndeki ortopedik engelli 53 engelli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllülerden Sosyo-demografik bilgi, sosyo-ekonomik bilgi formu ve Şahin ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanan kendilik değerleri ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22 adlı paket program ile kayıt edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistikî analizleri için istatistik uzmanlarından yardım alınmıştır. Katılımcılara ilişkin kişisel bilgiler veren envanter toplam puanları, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri betimsel değerleri tespit edilerek verilmiştir. Veriler parametrik dağılım göstermektedir. İstatistikî işlem olarak Anova Varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak Türkiye'de sporla uğraşan engellilerin genellikle orta gelir düzeyine sahip ailelerden gelen, lise mezunu, erkek bireylerin çoğunlukta olduğunu ve bu bireylerin olumlu kendilik değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study, Socio-demographics of the Disabled Athlete, is toexamine the sociocultural characteristics and social self value of disabledathletes in Turkey. 53 athletes with orthopedic disabilities and belongingto the Disabled Society of Turkey voluntarily participated in the study.The volunteers' socio-demographic and socioeconomic data was collected by using forms translated into Turkish by Sahin, and the self esteem of friendsscale was used. The obtained data was recorded with the IBM SPSS 22 package program. The data was statistically analyzed with assistance fromexperts. Personal information relating to the participants' total inventory scales, frequency (f) and percentage (%) values were determined. The dataindicated parametric distribution. Anova Variance analysis was used asstatistical process. Results indicated that people with disabilities engagedin sports in Turkey generally come from middle class families, are high school graduates, are primarily male, and these individuals have been foundto have high levels of self esteem.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecten_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Disability researchen_US
dc.titleSpor Yapan Engellilerin Sosyo-Demografik, Sosyo-Kültürel ve Sosyal Kendilik Değerlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of Social Economic and Cultural Structures and Their Self-Worth of Disabled Sports Peopleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record