Show simple item record

dc.contributor.authorEfeoğulları, Mahmut Fevzi
dc.date.accessioned2018-12-05T13:27:13Z
dc.date.available2018-12-05T13:27:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/138
dc.description24.05.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Mustafa Yuttaduren_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı; aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyini geliştirmeleri, yöneticilerin yenilikçi işletme politikalarını izlemeleri, alanda meydana gelen değişimleri benimsemelerini özendirmek; aile işletmelerinin sonraki geçişle ilgili önemli bulguları yöneticiler ve çalışanlarına bilimsel bir çalışma halinde sunmaktır. Çalışmada aile işletmelerinin değişime direnci ve işletmenin devri sonrasında karşılaşılan sorunlara yer verilmiştir. Araştırmanın soru cümleleri, Türkiye'deki aile işletmelerinde sonraki geçişin zorlukları nelerdir, bu zorlukların nedenleri nelerdir, zorlukların aşılmasında bilimsel ve analitik bulgular ve öneriler neler olabilir? şeklinde belirlenmiştir. Araştırmamız bu anlamda işletmelerin yeniliklere ve gelişime bakış açısını ve tecrübelerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sonraki nesiller için ilişkiler incelenerek mevcut durum bilgileri ve elde edilen verilerden yararlanılarak yorumlar yapılmıştır. Türkiye'deki aile işletmeleri hakkında genel bir değerlendirme sağlayan araştırmanın diğer amacı, ileride yapılacak araştırmalarda yol gösterici olabilmektir. Çalışmanın hazırlanmasında ampirik yöntem tercih edilmiş, hipotezleri analiz etmek veya varsayımları sınamak için gerekli veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada konuyla ilgili alanda yapılmış olan çalışmaların sonuçları dikkate alınarak, bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada kurumsallaşmanın önemi, yararları, kurumsallaşma ilkeleri, sonraki nesillere geçişin mevcut sorunların nasıl çözüleceği, kurumsallaşma adına neler yapılması gerektiği konularına yer verilmiş ve elde edilen bilgiler bilimsel yöntemle rapor edilerek konu ile ilgili tüm tarafların bilgisine sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Aile İşletmeleri, Aile İşletmelerinin Gelişim Evreleri, Aile Şirketlerinin Yapısı ve Gelişimi, Aile Şirketlerinin Avantajları, Aile Şirketlerinin Dezavantajları, Aile İşletmelerinde devir İşlemleri, Aile Şirketleri ve Değişim.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the research; family businesses to improve their level of institutionalization, manager of innovative business policy monitoring, to encourage the adoption of changes occurring in the area; family of important findings about the transition to the company managers and employees is to be presented in a scientific study. The resistance to change in family business Research Company in Istanbul and 3 are given the problems encountered after the transfer to generation. Research questions phrases, what are the family business challenges of transition in Turkey, what are the causes of these difficulties, scientific and analytical findings and recommendations with the challenges of what might be? It is defined as. Our research aims to uncover what happened to the perspective of innovation and development of business in this sense and experience. Generations analyzed the relationship between the current situation has been identified and this information is made in the light of interpretations. Another aim of the research provide an overview of family businesses in Turkey, in future studies is to provide that guidance. The empirical method is preferred in the preparation of the study, to the necessary data to test hypotheses or assumptions analysis were collected by questionnaire. Considering the results of studies in relevant fields to the subject study, comparisons are made on the results obtained from this study. The importance of institutionalization in the study, benefits, corporate principles, how to solve the existing problems of the transition to generation, given the issues that should be done on the institutionalization name and the information obtained was submitted to all parties on the subject were reported in the scientific method. Keywords: Family Business, Family Business of the Development Phase, Structure and Evolution of Family Business, Benefits of Family Company Disadvantages of Family Company, acquisition transactions in Family Business, Family Business and Change.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleTürkiye'deki Aile İşletmelerinde Değişime Direnç ve Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeResistance to Change in Turkey's Family Business and an Applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record