Show simple item record

dc.contributor.authorMemik, İpek
dc.date.accessioned2018-12-05T13:18:48Z
dc.date.available2018-12-05T13:18:48Z
dc.date.issued2016-03-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/136
dc.descriptionDanışman: Kutalmış Emre Ceylanen_US
dc.description.abstractİstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkenti konumundadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Sahip olduğu kültürel mirası, tarihi ve coğrafi konumu ile çok önemli bir potansiyele sahiptir. Turizm ve tanıtım terimlerinin birbirinden ayrılmaz iki kavram olduğu günümüzde göz ardı edilemez durumdadır. Tanıtımın olmadığı noktada, turizmin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı kavranılmıştır. Bir ülkeye gelen turist ve yabancı yatırımcı sayısı artarsa, sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması kolaylaşır. Turizmin sağladığı ekonomik gücü de elde etmek amacıyla, küreselleşmenin de etkisiyle şehirler sürekli bir rekabet içerisindedirler. İstanbul Dünya'daki birçok rakibinin sahip olmadığı tarihi ve turistik değerlere sahiptir. Bu avantajın yanı sıra, çeşitli markalaşma projeleriyle güçlü bir destinasyonmarkası olabilme yolunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, marka ve markalaşma kavramları ışığında, şehir markalaşması kavramını, gelişimini ve bu kavramına etki eden belirli faktörler hakkında fikir sahibi olmaktır.Bu doğrultuda tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen İstanbul'u ziyaret eden 200 yabancı turiste anket uygulaması yapılmış ve İstanbul hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, marka ve markalaşma kavramları ışığında, şehir markalaşması kavramını, gelişimini ve bu kavramına etki eden belirli faktörler hakkında fikir sahibi olmaktır. Bilimsel çalışmalarda mükemmele ulaşmanın olanaksızlığının bilinciyle, bu tezin ileride yapılacak olan araştırmalara katkı sağlaması ve bir basamak olması dileğimizdir. Anahtar Kelimeler: Marka Şehir, Kent Turizmi, Turizm Pazarlamasıen_US
dc.description.abstractİstanbul has been a 'World Capital City' up to now. Throughout history, it has been a center for many civilizations and also a capital city for three great empires. It has got a cultural heritage, not only strategical but also a geographical potencial. Today, tourism and promotion have became the two inevitable terms. It's impossible to meet tourism where's no promotion. Cultural and social development is in accordance with the number of tourists and foreign investors of a country. As a result of globalisation, cities complete for economic potential. İstanbul has a historical and touristic potential that no competitors have ever had. With this advantage, a lot of significant projects have being held on for 'an efective destination brand'. This project aims for identifying the term 'branding', 'how to became a brand city', the development of 'branding' and the factorsupon it in the light of 'branding' 200 foreign tourists, visiting İstanbul, were chosen 'random sapling' method and polled for this piece of work, identifying opinions about İstanbul. This work aims to identify on idea for the term 'branding', the factors upon'a branding city' and 'the development of a branding city.' We're aware that there's no end for 'perfection' in scientific studies, we wish this piece of thesis to became step for further studies. Key words: Brand City, City Tourism, Tourism Marketingen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciencesen_US
dc.titleİstanbul'un Marka Kent Olma Düzeyini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Study on the Factors Affecting the Level of Brand City of Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record