Show simple item record

dc.contributor.authorOkumuş, Gözde
dc.contributor.authorÖnal Sönmez, Arzu
dc.contributor.authorKahyaoğlu, Hale
dc.contributor.authorErdoğan, Ayten
dc.date.accessioned2019-05-29T11:50:09Z
dc.date.available2019-05-29T11:50:09Z
dc.date.issued2017-11-19
dc.identifier.issn2459-1149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1292
dc.description.abstractAmaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuklarda en sık rastlanılan psikiyatrik bozukluklardan birisidir. Tanı koymaya yardımcı araçların subjektif olması nedeniyle klinik tanıyı destekleyen testlerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, DEHB semptomlarını değerlendiren MOXO computerized continous performance testinin (d-CPT), klinik tanıyı destekleyen sonuçlar verip vermediğini incelemektir. Yöntem: Bu çalışmada özel bir hastane örnekleminde çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından DEHB tanısı alan 30 çocuk ve ergen ve herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan 20 çocuk ve ergenden oluşan kontrol grubuna MOXO dCPT uygulanarak iki grup arasındaki performans farkları incelenmiştir. Bulgular: Dikkat ölçeğinde, performasta zorlanma oranları ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Dürtüsellik ölçeğinde, iyi performans ve düşük performans oranları her iki grupta aynı iken, standart performans, vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Hiperaktivite ölçeğinde ise iyi performans oranları vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma yaşayanların oranı kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Sonuç: DEHB’liler kontrol grubuna göre dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite ölçeklerinde daha zayıf performanslar göstermişlerdir. Dikkat ölçeğinde DEHB’li grubunun iyi performans düzeyi kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Dikkat, hiperaktivite, MOXO, çocuk, ergenen_US
dc.description.abstractIntroduction: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorder in child and adolescents. There is no objective tests for diagnosing ADHD and subjective tests are insufficient. The aim of the study is to evaluate the MOXO computerized continous preformance tests (d-CPT) results related with ADHD symptoms. Methods: Thirty ADHD diagnosed patients and 20 control group of child and adolescent enrolled to the study. MOXO d-CPT test has been admisintered for testing performance differences between two groups. Results: Performance ratio of the attention scale is significantly lower in the control group. Good and lower performance ratio of the impulsivity scale is similar in two groups and standard performance is lower in the ADHD group. Performance ratio of the hyperactivity scale is significantly lower in ADHD group. Performance is lower in the control group. Conclusion: ADHD group have lower performance in attention, timing, impulsivity and hyperactivity scales of the MOXO test. In the attention scale, good performance level is significantly lower in the ADHD group. Keywords: Attention, hyperactivity, MOXO, child, adolescenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleÇocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları ile Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparing Moxo Attention Deficit Hyperactivity Test Results and Clinically Diagnosed Attention Deficit Hyperactivity Disorderen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Social and Humanities Sciences Researchen_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage889en_US
dc.identifier.endpage905en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess