Show simple item record

dc.contributor.authorİncirkuş, Büşra
dc.contributor.authorBulut, Erol
dc.date.accessioned2019-05-29T08:15:41Z
dc.date.available2019-05-29T08:15:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-8007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1287
dc.description.abstractPortre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğu için insanlık tarihinde kendine geniş bir yer edinmiş resim türüdür. Aynı zamanda otoportre de sanatçının duygularını, güdülerini ve iç görülerini dışa yansıtması açısından büyük bir öneme sahiptir. Portre resmi yüzyıllardır insanın dış görüntüsüyle iç duygularını yansıtması bakımından merak uyandırmıştır. Çocukların yaptığı portre resimlerinde de kendi görüntülerini tanımak ve bunu portre yoluyla anlatmak, çocukların duygu ve hislerini anlamada son derece önemlidir. Bu bakımdan araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar dersinde portre ve otoportre çalışmalarının uygulanması ile çocuğun kendini tanıması ve bunu belli bir ifade aracı olarak kullanmasıdır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda okuyan 50 öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda, öğrencilerin ruhsal durumu ve yeteneklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu çalışma, resim sanatında önemli bir yere sahip olan portre ve otoportre’nin, çocuk resmi ile sanat psikolojisine sağladığı faydalar açısından İlköğretim Sanat Eğitimi’nde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Portre resmi, Otoportre.en_US
dc.description.abstractThe art of portrait painting is the best way to reflect the inner world of human, and it had acquired a large place itself in human history. At the same time, the artist's selfportrait has also a great importance in terms of reflecting the internal emotions, motives, and insights. Portrait aroused curiosity in terms of reflecting the inner feelings via the external appearance for centuries. In portraits made by children, getting to know their own images and describing them through the portraits are extremely important to understand the feelings and emotions of children. In this respect, the purpose of this research is to implement the portrait and self-portrait studies in the Visual Arts lesson and to use it as a means of expression. The study sample consisted of 50 students studying in a primary school in Istanbul. The first week, comments about the art of portraits had been made to the students and the samples of portraits had been shown. Questions about examples of the portraits shown to the students and comment on their impressions had been asked. The second week, making a portrait were asked from the students. As a result of this study, mental state and skills of the students were in the forefront. This study, emphasizes that in terms of its benefits on the paintings of the children and the psychology of art, the portraits and self-portrait had how significant a role in the paint art in the Elementary Art Education. Keywords: Visual Arts Education, Portrait Painting, Self-Portrait.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.7816/sed-05-02-01en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleİlköğretim Öğrencilerine Verilen Görsel Sanatlar Dersindeki Portre Çalışmalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of the Portrait Work on Students in the Visual Arts Lesson Given to the Students of Primary Schoolen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSED Sanat Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess