Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Mesut
dc.date.accessioned2018-12-05T12:16:26Z
dc.date.available2018-12-05T12:16:26Z
dc.date.issued2015-07-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/126
dc.descriptionDanışman: İsmail Cem Ayen_US
dc.description.abstractUlaştırma, ekonomik gelişmenin ve bölgeler arası dengesizlikleri gidermenin en önemli araçlarından biridir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünya küçülmüş, dünyanın tek bir pazar haline dönüşmesi neticesinde ulaştırma hizmetlerinin önemi daha da artmıştır. Taşımacılık mal ve hizmetin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi aşamasında büyük öneme sahiptir. Ulaşım talepleri ekonominin büyümesi, çoğalan nüfus, ülkeler arası ticaretin gelişmesi ve hızlı şehirleşme gibi nedenlerle her geçen gün artmaktadır. Taşımacılık hizmetlerinin bütün mal ve hizmet gelişiminin en önemli unsurlarından olması, ekonomik büyüme ile ulaşım sektörü arasında karşılıklı bir bağımlılık oluşturmuştur. Son yıllarda demiryolu sektörü Türkiye ve dünyada büyük değişimlerle birlikte zorlu ve fırsatlarla dolu bir süreçten geçmektedir. Küresel ticaretin gelişmesi neticesinde demiryollarında da önemli bir yapısal ve teknik değişim süreci geçirilmektedir. Türkiye' de demiryollarının gelişmesi ve büyümesi için, öncelikle personelin istihdam sürecinde kuruma adaptasyonu 'nu sağlamak, İstihdam sürecinden sonra ise çalıştığı işten memnun olmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir. Kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurum politikalar geliştirecek, çalışan için iyi bir iş ortamı oluşturacak, çalışan ise kendisine verilen imkânlar neticesinde verimli bir çalışma gerçekleştirecektir. Önümüzdeki yıllarda demiryolu sektörünün gelişmeye devam etmesi taşımacılığın karayollarından demiryollarına kayması beklenmektedir. Demiryollarının bu gelişmeye ayak uydurabilmesi için nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır. Bu yüksek lisans tezinin amacı, ülkemiz demiryollarının genel yapısını ana hatlarıyla incelemek ve uygulanan istihdam sürecinde karşılaşılan sorunlara odaklanarak çözüm önerileri getirmeye çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: Ulaştırma, TCDD, Demiryolu, İstihdam, İktisat Okulları, İnsan Kaynaklarıen_US
dc.description.abstractTransportation is one of the most important means of removing the imbalances between economic development and regions. Parallel world has become smaller and the development of technology in the world, the importance of transport services as a result of conversion into a single market has increased. Transport of goods and services produced, distributed and consumed in the stage has a great importance. Transport demand growth of the economy, growing population, the development of trade between countries and for reasons such as rapid urbanization is increasing every day. To be one of the most important elements of the development of all goods and services, transportation services, has created a mutual dependence between the transport sector and economic growth. In recent years, Turkey and the railway sector is going through a challenging process and deals with major changes in the world. An important structural and technical change process in the development of the railways as a result of global trade is passed. In Turkey, for the development and growth of the railways, primarily in the recruitment process of staff adaptation institution's to provide, after the recruitment process to ensure that the work is not satisfied with the work of great importance. Institutions to develop policies for the realization of corporate objectives, to create a good working environment for employees, employees will perform the work in an efficient opportunities given to him as a result. The continuing development of the railway sector in the coming years is expected to shift freight from the roads to the railways. Railways in order to keep pace with these developments, there is a need for qualified labor. The purpose of this thesis is to examine the overall structure of our country and focus on the main line of railway problems in the employment process is to try to apply solutions. Key words: Transportation, TCDD, Railway, Employment, Schools Of Economics, Human Resourcesen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleDemiryolu Taşımacılığında İstihdam Politikaları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneğien_US
dc.title.alternativeEmployment Policies of Railway Transport and the Republic of Turkey State Railways Caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record