Show simple item record

dc.contributor.authorParçal, Seren
dc.date.accessioned2019-05-13T08:26:10Z
dc.date.available2019-05-13T08:26:10Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1240
dc.descriptionDanışman: Nail Öztaşen_US
dc.description.abstractBu çalışma, 11 Eylül sonrasında dünyada değişen güvenlik ve terörizm algılarını araştırmakta ve Avrupa Birliği ve ABD'nin terörle mücadele politikalarını incelemektedir. Terör ve terörizm kavramları irdelenmiş kavramsal kökenleri araştırılmıştır. Dünyanın her yerinde devletler açısından farklı algılanan terörün siyasi bir mekanizmanın parçası olduğu ve çıkar- çatışma perspektifinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Terörün tarihsel kökenlerinden, ABD ve Avrupa'da gerçekleşen terör ve yakın tarihimizde gerçekleşen terör olaylarından bahsedilmiştir. 11 Eylül Saldırıları araştırılmış ve 11 Eylül saldırılarına sebep olan gelişmeler ve saldırı sonrasında ABD'nin devlet başkanı Bush'un ilk tepkileri, gazete demeçleri ve Afganistan işgaline değinilmiştir. Saldırıların ardından uluslararası ve ulus üstü örgütlerin terörle mücadele politikasında ABD ile olan iş birlikleri araştırılmıştır. Avrupa Birliğinin ABD ile 11 Eylül öncesinde yaşanan terör olaylarına karşı iş birlikleri ve ortaklıklarından bahsedilmiştir. Avrupa Birliği'nin oluşum sürecinden önce terör olayları ve politik tutumları incelenmiş, birliğin oluşumu sonrasında terörle mücadele politikalarının şekillenmesi süreci aktarılmıştır. AB'nin 11 Eylül olayları sırasında aldığı kararlar ve 11 Eylül sonrası oluşturmuş olduğu güvenlik politikalarına değinilmiştir. ABD nin 11 Eylül öncesinde terörle mücadele politikalarına değinilmiş ve alt başlıklar altında 11 Eylül süreci 11 Eylül sonrası terörle mücadelesinden bahsedilmiştir. AB ve ABD'nin 11 Eylül öncesinde yaptığı ortaklıklar, 11 Eylül süreci ve sonrasındaki terörle mücadele politikasındaki ortaklıklar, ayrılıklar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Güvenliğin sağlanması, güvenliğin korunması ve kolektif bir güvenlik anlayışı kavramları incelenecek, terörizmin kavramsal olarak iki farklı grup için ne ifade ettiği, yenidünya düzeninde farklı içeriklere sahip olan terörizm kavramının politika bazında yeni boyut kazanması ve terörizme karşı yürütülen ortak mücadele politikalarına kuramsal bakış ile yer verilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Objective of this research is to analyze the understanding of terrorism and security after so-called "Nine-Eleven" and to analyze anti-terror policies of U.S.A and Europe. In order to reach this objective, the concepts of terror and terrorism are highlighted and its conceptual origin is analyzed. Outcomes of this study shows that the terror is a part of political mechanism which is understood in different ways by different countries in all over the world and its evaluation is made regarding interest- conflict perspective This study mentions the historical origins of terrorism, terrorist attacks in U.S.A and Europe and other recently happened terrorist attacks. The terrorist attack of 11th September is analyzed and the reasons behind this attack, first reactions of the President G.W.Bush after this attack, articles on newspapers and invasion of Afghanistan are highlighted. This study contains the anti-terror policy of international organisations and their collaboration with U.S.A after the terrorist attacks, Europe's collaboration with U.S.A in the case of anti-terrorism before the 11th September, terrorist attempts before the foundation of European Union and their political positions, the progress of the anti- terror policies during the first period of European Union. Anti-terror policies of U.S.A are studied and categorized as before and after the 11th September. Agreements and disagreements of U.S.A and Europe in the collaboration against terrorism during and after the 11th September are evaluated. In this study, the establishment of the security, conceptual understanding of security and terrorism for different groups, in the new world order the concept of terrorism and its new political dimensions are stressed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.title11 Eylül Sonrası Dönemde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikalarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternative11 the Comparison of the European Union and the United States of America in the Post-September Periods of International Terrorism Comparison Policiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess