Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Furkan
dc.date.accessioned2019-05-09T11:40:21Z
dc.date.available2019-05-09T11:40:21Z
dc.date.issued2018-04-12
dc.date.submitted2018-04-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1196
dc.descriptionDanışman: Ragıp Kutay Karacaen_US
dc.description.abstractTeknolojinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığını günümüz dünyasında, internetle birlikte iletişim alanında sınırlar ortadan kalkmıştır. Özellikle internet tabanlı sosyal medya, bireyler ve kitleler arasında zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde iletişimi sağlamaktadır. Etkileşimli bir iletişim imkânı sunan sosyal medya, hayatın her alanında olduğu gibi siyasal, toplumsal mecralarda ve kamuoyunu yönlendirmede de etkisini oldukça fazla göstermektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde sosyal medya, geleneksel medya araçlarına nazaran daha etkili bir iletişim imkânı sunmaktadır. Sosyal medya araçlarının kamuoyunu yönlendirmede etkili bir araç olduğunu, ilk defa Arap Baharı olarak bilinen, Orta Doğu rejimlere karşı yapılan halk ayaklanmalarında görmekteyiz. Bu olayların oluşum aşamasında Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya araçlar, kitleleri harekete geçirmek için etkili bir şekilde kullanılmış ve başarılı olunmuştur. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir grup FETÖ mensubu asker tarafından yönetime el koymak amacıyla bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Halkın bu girişimi haber almasında, organize olmasında ve meydanlara çıkarak darbecilere karşı mücadele etmesinde sosyal medyanın büyük bir rolü olmuştur. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden canlı bağlantı kurularak yaptığı konuşmada halkı demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara davet etmesi, darbe girişimi önleyen en etkili eylemlerden birisi olmuştur. Çalışmada, sosyal medyanın siyaset ve kamuoyu üzerinde etkileri literatür taramasıyla ele alınmıştır. Örnek olay olarak, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen kanlı darbe girişiminde sosyal medyanın rolü ele alınmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal ve kuramsal çerçevede iletişim, sosyal medya ve kamuoyu kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde, siyaset ve kamuoyunu yönlendirmede sosyal medyanın etkileri anlatılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, sosyal medyanın 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde oynadığı rol detaylı bir şekilde incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn today's world, technology is rapidly developing and spreading and also it has removed the borders in the field of communication. Especially internet-based social media has ensured communication between individuals and masses independently of time and place. Social media, which offers an interactive communication, shows its effects in political and social circles quite as well as in every area of life. Social media is becoming a more effective means of communication than traditional media. For the first time, we see social media as an effective tool in directing public opinion in popular uprisings against the dictatorial regimes in the Middle East known as Arab Spring. Social media tools such as Facebook, Twitter, Instagram and Youtube have been effectively used and successful in moving the masses into action. On July 15, 2016, a group of soldiers from FETO, who infiltrated into the Turkish Armed Forces, attempted a coup in Turkey. However, this initiative was quickly dismantled by the great resistance of the Turkish public. The role of social media is great when the people hear this treacherous attempt, organize and fight against the coup in the squares. In particular, President Recep Tayyip Erdogan made a living connection to the social media and invited the public to the streets and squares in order to defend democracy. This invitation was the most effective action to prevent coup attempt in Turkey. In this study, the effects of social media on politics and public opinion were examined by literature review. In the context of case studies, the role of social media in the bloody coup attempt on July 15, 2016 was handled. This study is composed of three chapters. Conceptual and theoretical framework of communication, social media and public opinion are discussed In the first part. The effects of social media on politics and public opinion are explained in the second part. The role of social media in preventing the July 15 coup attempt has been examined in detail in the third and final section.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleSosyal Medyanın Siyaset Ve Kamuoyu Üzerindeki Etkisi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeThe Effects of Social Media on Politics And Public Opinion: an Evaluation on the Coup of 15th Julyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess