Show simple item record

dc.contributor.authorÇetindağ, Fatma
dc.date.accessioned2019-05-09T08:06:25Z
dc.date.available2019-05-09T08:06:25Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1189
dc.descriptionDanışman: Ebru Nergizen_US
dc.description.abstractBu çalışmada uluslararası pazarlarda markalaşmanın yol ve yöntemleri Mavi Jeans örneği ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada; uluslararası markalaşmanın ve marka yönetiminin öneminden hareketle uluslararası marka olabilmenin gereklilikleri anlatılmıştır. Bu çalışma beş bölüm şeklinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde '' Uluslararası Pazarlama '' ele alınmış olup bilimin içindeki yeri ve önemi anlatılmıştır. İkinci bölümde; '' Marka ve Markalaşma '' ele alınıp önemi anlatılmıştır. Ayrıca marka tanımı, türleri, stratejileri, yönetimi, tarihçesi ve temel kavramları anlatılmış, markalaşmanın tanımı yapılıp, stratejileri ve süreçleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde '' Uluslararası Pazarlamada Markalaşma '' ele alınmıştır ve markalaşmanın global pazarlamadaki önemi anlatılmıştır. Bu bölümün sonunda ise Türk firmalarının uluslararası pazarlara açılımını destekleyen ''İlk ve tek Devlet destekli Turquality Programı'' ele alınıp markalaşma sürecindeki önemi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde MAVİ JEANS'in uluslararası markalaşma süreci ele alınmıştır. Tasarım ve ürün geliştirme, reklamın markalaşmadaki önemi, stratejik marka yönetimi, pazarlama odaklı kurumsallaşma anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise çalışma sonunda elde edilen bulgular anlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında Mavi Jeans'in uluslararası pazarda markalaşmadaki başarısını etkileyen faktörler incelenmiştir. Elde edilen bilgiler firmanın markalaşmaya büyük ölçüde önem verdiğini orta koymuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the ways and methods of branding in international markets have been tried to be explained with the example of Blue Jeans. In this study; the importance of international branding and the importance of brand management and the need to be an international brand have been explained. This study was prepared in five sections. In the first part, '' International Marketing '' is discussed and its place and importance are explained. In the second chapter; '' Branding and Branding '' is discussed and the importance is explained. In addition, brand definition, types, strategies, management, history and basic concepts are explained, branding is defined, strategies and processes are emphasized. In the third part, '' Branding in International Markets '' is discussed and the importance of branding in global marketing is explained. At the end of this chapter, "First and only state supported Turquality Program" which supports the opening of Turkish companies to international markets was discussed and the importance of the branding process was explained. In the fourth section, blue jeans 'international branding process is considered. Design and product development, branding in advertising, strategic brand management, marketing oriented institutionalization. In the fifth part the findings achieved after this study are explained. In this study, factors affecting the success of Mavi Jeans in the international market are examined. It has been understood that the firm gives great importance to branding. The research was conducted using an in-depth interview method, which is a qualitative research method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleUluslararası Pazarlamada Markalaşmanın Önemi: Mavi Jeans Örneğien_US
dc.title.alternativeThe Importance of Branding in International Marketing: Mavi Jeans Caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess