Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Uğur
dc.date.accessioned2018-12-05T11:48:55Z
dc.date.available2018-12-05T11:48:55Z
dc.date.issued2015-07-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/117
dc.descriptionDanışman: Fikri Köksalen_US
dc.description.abstractBu çalışmada amaç ergenlik dönemindeki Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenimine devam eden öğrenciler için yaşam amaçları ve ihtiyaç doyumu belirlenmesiyle sınırlandırılmış bir model ortaya koymak ve bu modelin geçerli olup olmadığını sınamaktır. Çalışmaya İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki eğitim öğretim gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 195 kız 148 erkek öğrenci olmak üzere toplam 343 lise öğrencisi katılmıştır. Yapılan araştırmada verilerin toplanıp değerlendirilmesi de SPSS 16.0 programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan anket sonuçları değerlendirilirken ortalama, standart sapma, frekans, t-testi ve anova testlerinden yararlanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study involves students who attend inVocational and Tecnical Anatolian high schools. Also, the aim of this study suggests a role model for high school student and evaluates the importance of this model for young people. İn total 343 students as 195 girls and 148 boys who live in Umraniye district of İstanbul are participated in the study. Data collection and evaluation of these data are completed thanks to SPSS 16.0 program. Completed survey results are evaluated according to the some tests which are standard deviation test, Frequency test, T- test and Anova test.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleMesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi( İstanbul İli Ümraniye İlçesi)en_US
dc.title.alternativeInvestigation of Vocational and Technical Education Students Anatolian High School in the Psychological Well Being at the Level of Several Variables (Istanbul Umraniye County)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record