Now showing items 1-1 of 1

    • II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ve Denge Siyaseti 

      Yentürk, Yüksel (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-06-22)
      Bu tez çalışmasında, yaklaşık altı yıl devam eden İkinci Dünya Savaşı'nda dış politikasını kendi çıkarları yönünde belirleyen ve savaş dışı kalarak toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumaya çalışan Türkiye'nin dış ...