Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetişim Sürecinde Devletin Rolü ve Deniz Ticareti Sektörü 

      Yaman, Emrah (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press, 2015-10-02)
      Bu çalışmanın amacı, yönetişim kavramı ekseninde devletin değişen rolü ve bunun deniz ticareti sektöründeki olası etkilerini analiz etmektir. Söz konusu bu değişim, devletleri etkin yönetim için yeni stratejiler üretmeye ...