Now showing items 1-1 of 1

    • Liberalizm ve Muhafazakarlık Bağlamında Demokrat Parti 

      Yalçınkaya, Hatice Pınar (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-27)
      İkinci Dünya Savaşı sonrası demokrasi tüm dünyaya yayılmıştır. 1945 yıllarında değişen dünya koşullarına uyum sağlamak hem de Sovyetler Birliği tehdidini engellemek amacı ile ülkemiz 1945 yılında çok partili hayata geçmiştir. ...