Now showing items 1-1 of 1

    • Hiperstatik Kirişlerin Tesir Fonksiyonlarının Elde Edilişi 

      Nas, Hüsamettin (İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Bu tez çalışmasında, hiperstatik kirişlerin tesir fonksiyonlarının, kuvvet metodu ve kinematik metoda dayalı elde edilişi incelenmiştir. Tezin birinci kısmında hiperstatiklik kavramı açıklığa kavuşturulmuştur. Tezin ikinci ...