Now showing items 1-2 of 2

  • 20. yy. Resim Sanatında Gerçekçilik Arayışları 

   Kuş, Metin (Hayrullah KAHYA, 2019)
   Çalışmanın amacı, görsel sanatlarda gerçekçilik kavramının, düşünsel ve geçmiş dayanaklarından hareketle yirminci yüzyıl sanat akımları üstündeki etkilerini ve sonuçlarını incelemek ve bu perspektif doğrultusunda yüzyılın ...
  • Plastik Sanatlarda Küratör Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması 

   Kuş, Metin (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press, 2019)
   Görsel sanatlar, bütün uygarlıklarda, varoluşlarını çeşitli sosyal kültürel yapılarla ilişkilendirerek sağlamışlardır. Bu durum, görsel sanatların kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir ihtiyaç değil daha çok izleyici ...