Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye-Mısır ilişkilerinin ekonomik boyutu (2002-2014) 

      Kaya, Hakkı (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı; 2002-2014 yılları arasında Türkiye-Mısır İlişkilerinin incelenmesidir. 2000'lerin başlarından itibaren Mısır ve Türkiye ekonomik ilişkiler bakımından altın çağını yaşamaktadır. Türkiye Devleti; Mısır ...