Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü 

      Karatuzla, Melek (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press, 2020)
      Örgüt kültürü bir kurumun var olmasından itibaren oluşan ve şekillenen, bazı durumlar karşısında da değiştirilmek zorunda kalınan yönetim felsefesidir. Bu felsefenin oluşumunda en önemli görev ve sorumluluk kurum ...