Now showing items 1-1 of 1

    • İtfaiye Örneğinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi 

      Karaman, Adem (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-03)
      Tüm dünya ile eşzamanlı olarak özellikle son yıllarda ülkemizde de hizmet sektörü, sürekli büyümekte ve artan rekabetin neticesi olarak, kendini daha fazla geliştirmek zorunda kalmaktadır. Hizmet sektöründe insan faktörü ...