Now showing items 1-1 of 1

    • İnşaat Sektöründe Bağımsız Denetim ve Bir Uygulama Örneği 

      Kalkan, İsmet (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-06-05)
      Türkiye,kuruluşundan itibaren sosyal ve ekonomik boyutlarda zaman zaman konjektürel bir tutum gösterse de,genele bakıldığında gelişimi ivmelenen,dünya politika ve piyasalarında kendine yer edinmiş bir ülkedir.Bu pozisyonda ...