Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bağımsız Denetimde İç Kontrolün Yeri ve Önemi 

      Gencer, Muhtesim (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-08-13)
      İç kontrol, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere oluşturulan ve firmanın yönetim kurulu, yönetici ...