Now showing items 1-1 of 1

    • 1800’lerin Küresel Krizleri, Büyük Depresyon ve 2008 Krizi 

      Akbaş, Mustafa Emre (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press, 2017-04-11)
      Finansal krizler dünya ekonomik düzenini sarsan afetlerdir. Bu afetler toplumların yaşam standartlarını da etkilemektedir. 18. yy.’dan itibaren ulus devletlerin ortaya çıkışı ulusal ekonomileri de birbirine yakınlaştırmıştır. ...