Now showing items 1-3 of 3

  • 12 Mart (1971) Döneminde Muhalif Bir Dergi: Ortam 

   Acar Utku, Ayla (İstanbul Üniversitesi, 2012)
   Siyasi tarihimizde demokrasinin kesintiye uğratıldığı ‘ara rejim’ olarak yerini alan 12 Mart (1971) dönemi, başta düşünce ve basın özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir dönemdir. Birçok gazeteci, ...
  • Basında ‘Tan Olayı’ - 4 Aralık 1945 

   Acar Utku, Ayla (‘Tan Assault’ in The Press - December 4th 1945İstanbul Üniversitesi, 2012)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan konjonktür, Türkiye’nin iç ve dış politikasını etkilemiştir. Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeninde kendine yer edinmek isteyen Türkiye için 1945 yılı, çok partili hayata geçişin ...
  • Türkiye de Latin Alfabesine Geçiş ve Gazeteler 

   Acar Utku, Ayla (İstanbul Üniversitesi, 2011)
   Cumhuriyetin kuruluş yılları, yeni rejimle birlikte bir ulusal kimliğin de adeta yeni baştan tasarlandığı yıllardır. Cumhuriyet devrimlerinin temel ilkesi, siyasal ideolojiye uygun toplumsal ve kültürel dönüşümleri ...